Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars – höst 2019

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av en produkt, tjänst eller process som beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt. Undantag för kliniska prövningar och certifieringsprocesser.

Vem kan söka?

Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 5 miljoner kronor, men högst 2 miljoner kronor om inga svenska små och medelstora företag deltar.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Projekten som får finansiering kan pågå upp till tre år och vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Projektet måste koordineras av ett forskande små och medelstort företag, men är även öppet för deltagande från akademin och forskningsinstitut.

  Organisationerna som deltar kan få följande ersättningsgrader:

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.
  • Akademi, forskningsinstitut eller offentlig sektor kan söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

  Så här går ansökningen till

  1. Identifiera en idé som du vill söka Eurostarsfinansiering för.
  2. Kontrollera reglerna för deltagande - Eligibility Guidelines, på Eurostars webbplats.
  3. Små och medelstora företag ska kontrollera att de uppfyller EU:s definition av SMF.
  4. Ta kontakt med supportkontoret alternativt med någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars som du hittar längst ner på sidan.
  5. Kontrollera krav och läs anvisningar för hur ansökan skrivs i Application guidelines.
  6. Skicka in ansökan till Eurostarsprogrammet i Bryssel.
  7. Vänta på bedömningen av ansökan.
  8. Om ansökan är framgångsrik kommer Vinnova att bjuda in dig att söka finansiering för de svenska parterna hos Vinnova.

  Länkar

  Diarienummer 2019-02150

  Statistik för sidan