EUREKA-kluster medfinansiering:

SMART – Avancerad tillverkning, hösten 2018

Stänger om 30 dagar

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- eller utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning

treklover2

Vem kan söka?

Företag, industri och akademi. Parterna måste komma från minst två av de länder som deltar i EUREKA. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 10 sep 2018
  Öppnar för ansökan
  10 sep 2018
 • 19 nov 2018
  Ansök senast
  19 nov 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen ska bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning. Den ska stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer. Resultatet ska vara redo för marknad.

  Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

  • Bearbetning av material och produkter.
  • Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem på komponent- och systemnivåer.
  • Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga optimeringsmetoder.
  • Människa-maskinsamarbete som förstärker människors roll i tillverkningen.
  • Hållbara processer och system.
  • Kundanpassad tillverkning genom att involvera kunder i värdekedjor, från produktprocessdesign till tillverkning.

  Vad handlar SMART om?

  SMART är ett innovationskluster för avancerad tillverkning. Klustret SMART är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  SMART Nationell medfinansiering Call Process Informationsmöte om EUREKA

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Handläggare

  +46 8 473 32 96

  tero.stjernstoft@vinnova.se

  Ida Langborg

  Handläggare

  +46 8 473 30 77

  ida.langborg@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03059