EUREKA-kluster medfinansiering:

ITEA 3 – programvaruintensiva system och tjänster - hösten 2018

Öppnar om 7 veckor

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma från till exempel fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

För internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt företag ska delta. Ansökan skickas in till ITEA 3.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från ett par miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekten löper oftast över tre år.

Viktiga datum

 • 4 sep 2018
  Öppnar för ansökan
  4 sep 2018
 • 30 okt 2018
  Ansök senast
  30 okt 2018
 • Vad handlar erbjudandet om

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet.

  Erbjudanet handlar om internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster. Programvaruintensiva system och tjänster är en viktig komponent som driver på innovation inom i stort sett alla områden vilket leder till ett brett spektrum av tillämpningsområden för de projekt som finansieras inom ITEA 3. 

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratörer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

  ITEA Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar exempelvis en nätverksdag där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners. Denna nätverksdag arrangeras 2018 i Stockholm den 4-5 september. Se mer information här.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Project Outline, till ITEA 3 (inte till Vinnova).
  2. De skisser som bedöms ha störst potential får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. I samband med att ITEA 3 skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även feedback på hur ni kan förbättra ansökan.
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på era ansökningar, både till ITEA 3 och Vinnova, samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar ITEA 3om?

  ITEA 3 är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret ITEA 3 är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökan

  Ansökan sker på ITEA 3webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Information om hur du ansöker på ITEA 3 webbplats (på engelska)

  Länkar

  Läs mer om ITEA 3 och ansök här (på engelska)

  Nationell medfinansiering – läs mer här

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Läs mer om ansökningsprocessen Läs mer om nationell medfinansierin ITEA Nätverksdag i Stockholm Läs mer om ITEA 3 och ansök här