Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ERA-MIN Joint Call 2023 Raw materials for the sustainable development and the circular economy

Utlysningen avser internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom metall- och mineralområdet. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet ERA-MIN 3 med syfte att främja forskning och innovation på råmaterialområdet för att stärka industrin, konkurrenskraften och skiftet mot en cirkulär ekonomi. Utlysningens hemsida: https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023 Länk för att lämna in en ansökan: https://www.submission-era-min.eu/call2023 Epostadress Joint Call Secretariat: eramin@fct.pt

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom metall- och mineralområdet.

Vem kan söka?

Företag, universitet och forskningsinstitut i samverkan med andra parter. Konsortiet måste bestå av parter från minst 3 deltagande länder, se utlysningstexten för formella krav på konsortiekonstellationen.

Hur mycket kan ni söka?

Totalt 300 000 EUR till svenska parter per projekt. Växelkursen EUR-SEK på datumet när ansökan kommer in till ERA-MIN gäller.

Viktiga datum

  • Diarienummer 2022-03833

    Statistik för sidan