Digital infrastruktur och digital säkerhet:

Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Stänger om 7 månader

I det här erbjudandet finansierar vi studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer. Observera att ni kan söka vid flera olika tidpunkter i erbjudandet. Det innebär att ni kan få beslut innan utlysningen stänger.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium.

treklover2

Vem kan söka?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Varje genomförbarhetsstudie kan söka upp till 500 000 kronor.

Viktiga datum

I det här erbjudande kan ni söka vid flera olika tidpunkter. Det innebär att ni kan få beslut innan utlysningen stänger. Nedan ser ni de olika ansökningstillfällena.

 • 14 sep 2017
  Öppnar för ansökan
  14 sep 2017
 • 24 okt 2017
  Ansök senast - ansökningstillfälle 1 kl 14:00
  24 okt 2017 kl 14:00
 • 22 nov 2017
  Beslut ansökningstillfälle 1
  22 nov 2017
 • 31 jan 2018
  Ansök senast - ansökningstillfälle 2 kl 14:00
  31 jan 2018 kl 14:00
 • 7 mar 2018
  Beslut ansökningstillfälle 2
  7 mar 2018
 • 31 aug 2018
  Ansök senast - ansökningstillfälle 3 kl 14:00
  31 aug 2018 kl 14:00
 • 2 okt 2018
  Ansök senast kl 14:00
  2 okt 2018 kl 14:00
 • 16 okt 2018
  Beslut meddelas
  16 okt 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  En hög nivå av digital säkerhet och tillförlitlighet är en viktig förutsättning för digitaliseringens utveckling. Det handlar inte bara om att lyckas utveckla nya tekniska lösningar. Det är minst lika viktigt att användarna har förtroende för att produkten eller tjänsten är säker och robust.

  Detta är en internationell utmaning som sträcker sig över alla områden. Vi ser ett behov inom samtliga av regeringens fem strategiska samverkansprogram; Smarta städer, Life science, Nästa generationens resor och transporter, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material.

  Det pågår insatser runt om i världen för att hitta lösningar till denna utmaning. Vår satsning ska ge Sverige en möjlighet att öka sitt internationella engagemang genom att delta i samarbetsprojekt med aktörer i andra länder.

  Vi erbjuder finansiering till företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer som har en tydlig projektidé inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Projektidén måste rikta sig till någon internationell utlysning, exempelvis inom Horisont 2020, Celtic, ITEA eller Ecsel. I det här erbjudandet finansierar vi förberedande genomförbarhetsstudier som ska stärka projektidéns utsikter att bli fullskaliga utvecklingsprojekt.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer som har en tydlig projektidé inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Projektidén måste rikta sig till någon internationell utlysning, exempelvis inom Horisont 2020, EUREKA Celtic Plus , EUREKA ITEA 3, Ecsel eller Eurostars. I det här erbjudandet finansierar vi förberedande genomförbarhetsstudier som ska stärka projektidéns utsikter att bli fullskaliga utvecklingsprojekt.

  Studierna ska analysera projektens styrkor, svagheter, möjligheter och hinder samt identifiera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

  För att vara framgångsrika i vår utlysning måste ni redan ha en erkänt hög kunskap (excellence) inom området. Ni måste också ha en tydlig bild av vilken internationell utlysning som är relevant för er projektidé. Arbetet i genomförbarhetsstudien ska adressera de krav och bedömningskriterier som finns för den internationella utlysningen.

  Ni måste därför tydligt visa vilka delar av er nuvarande projektidé som behöver klargöras för att öka möjligheterna till finansiering av det internationella projektet.

  Baserat på erfarenhet av internationella utlysningar är det viktigt att ni kan ge en tydlig bild av projektresultatets genomslag (impact). Det är även viktigt att projektförslaget har aktörer som kompletterar varandra på ett konstruktivt och heltäckande sätt (implementation). Vi ser därför att genomförbarhetsstudierna inkluderar resor för att träffa relevanta projektparter.

  Vi finansierar inte skrivande av ansökningstext.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ner bilagor som ni behöver för att göra ansökan.

  MALL Beskrivning Genomförbarhetsstudie (docx, 48 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 30

  tommy.schonberg@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
  Security Case Run-Time Adaption (SeCRA) Mälardalens högskola 499 999 kr Pågående 2017-05033
  CloudUTrust RISE SICS AB 489 875 kr Pågående 2017-05032
  Genomförbarhetsstudie för projektet Cybersäkerhet för uppkopplade fordon, C-UFO RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Pågående 2017-05030
  Säkerhet i inbyggda system (V-trustEE) SICS Swedish ICT Västerås AB 499 908 kr Pågående 2017-05027
  Critisec RISE SICS AB 478 000 kr Pågående 2017-05025
  Hantering av cyberattacker hos SMEer som tillhandahåller Produkt-Tjänste System Luleå tekniska universitet 500 000 kr Pågående 2017-05029
  Secure Industrial Internet of Things RISE SICS AB 415 000 kr Pågående 2017-05026