Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg:

Digitala hjälpmedel

Planerad till november 2018

Med det här erbjudandet vill Vinnova bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att utveckla nya lösningar som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet, med hjälp av digital teknik

treklover2

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer, kommuner och landsting

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningen har en budget på 40 miljoner kronor och kommer att vara öppen så länge det finns bidrag kvar att söka, dock senast till april 2020.

Viktiga datum

Utlysningen kommer att vara öppen så länge det finns bidrag kvar att söka, dock senast till april 2020. 

 • November 2018
  Planerad till
  November 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?

  Med det här erbjudandet vill Vinnova bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Detta ska leda till att fler får en meningsfull och aktiv fritid samt möjlighet att studera och arbeta, och därmed bidra till bättre hälsa.

  Teman för erbjudandet är idrott och fritid samt arbetsliv och skola.

  Frågor?

  Om du har frågor om erbjudandet kontakta gärna någon av oss.

  Linda Swirtun

  Ansvarig för satsningen

  linda.swirtun@vinnova.se

  Vill du veta mer om satsningen?

  Här hittar du mer information, filmer och inspiration kring Vinnovas satsning Digitala hjälpmedel.

  <p>Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare och är en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03985