Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg:

Digitala hjälpmedel

Stänger om 16 månader

Med det här erbjudandet vill Vinnova bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet.

För att sprida information om digitala hjälpmedel och vara en mötesplats för personer och organisationer har vi startat en Facebookgrupp. Här kan du ta del kunskap, verktyg, idéer och behov! Besök Facebookgruppen

 

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Att utveckla nya lösningar som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet, med hjälp av digital teknik

treklover2

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer, kommuner och landsting

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningen har en budget på 40 miljoner kronor. Den är öppen så länge det finns bidrag att söka, men senast till april 2020. Bedömning av ansökningar utförs vid flera olika tillfällen under 2019 och 2020.

Viktiga datum

Utlysningen kommer att vara öppen så länge det finns bidrag kvar att söka, dock senast till april 2020. Vi kommer att göra bedömningar av ansökningar vid flera olika tillfällen under 2019 och 2020. Här listar vi sista ansökningsdag för respektive bedömningstillfälle. Notera att utlysningstexten kan komma att uppdateras med förtydliganden eller ytterligare teman.

 

 • 14 november 2018: Öppnar för ansökan
 • 12 februari 2019 kl 14.00: Sista ansökningsdatum för bedömningstillfälle 1
 • 17 september 2019 kl 14.00: Sista ansökningsdatum för bedömningstillfälle 2
 • 14 april 2020 kl 14.00: Sista ansökningsdatum för bedömningstillfälle 3
 • Juni 2020: Event för att demonstrera prototyper och lösningar

 • 14 nov 2018
  Öppnar för ansökan
  14 nov 2018
 • 14 apr 2020
  Ansök senast kl 14:00
  14 apr 2020 kl 14:00
 • 15 apr 2019
  Projekt får starta
  15 apr 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?

  Med det här erbjudandet vill Vinnova bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Detta ska leda till att fler får en meningsfull och aktiv fritid samt möjlighet att studera och arbeta, och därmed bidra till bättre hälsa.

  Teman för erbjudandet är idrott och fritid samt arbetsliv och skola.

  Aktiviteter det går att söka finansiering för

  Målet för projektet ska vara att utveckla en prototyp eller lösning som ska kunna demonstreras vid projekttidens slut. Vinnova planerar ett event då dessa kan visas upp. Lösningen som tas fram ska skapa nytta, ekonomiskt eller i form av annat värde för behovsägarna. Projekttiden får vara upp till 15 månader, erbjudandet vänder sig alltså inte till långsiktiga forsknings- eller utvecklingsprojekt.

  Vinnova uppmuntrar delning av data, kunskap, metoder och idéer, och att aktörerna öppnar sina produkter för externa modifieringar eller på annat sätt skapar möjlighet för innovationer även i nästa led.

  Exempel på lösningar som skulle kunna tas fram inom ramen för utlysningen är:

  • uppkopplade mobila hjälpmedel
  • röstinteraktion för specifika situationer
  • minneshjälpmedel
  • kognitiva stöd
  • digital anpassning av befintliga hjälpmedel
  • öppna delade resurser (till exempel ritningar och 3D-modeller)
  • stöd för att bygga bättre egna modifierbara hjälpmedel.

  Krav på konstellationens uppbyggnad

  Sökande kan utveckla hjälpmedel, vara behovsägare eller agera som intermediär. En behovsägare är den som lösningen är till för att hjälpa, till exempel användare, anhöriga eller patientorganisationer. Behovsägarens roll är att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov. Behovsägarens engagemang i projektet är mycket viktigt och utgör också ett bedömningskriterium. Projekt som saknar tydlig medverkan av behovsägare lämpar sig inte för den här utlysningen.

  En intermediär kan genom en öppen aktivitet, till exempel ett hackathon eller en innovationstävling eller genom att upplåta utrustning och lokaler, möjliggöra för behovsägare att utveckla nya eller förbättrade hjälpmedel.

  Vinnova uppmuntrar nya samarbeten och engagemang från aktörer i branscher som traditionellt inte utvecklar hjälpmedel. Exempel på sådana samarbeten skulle kunna vara ett företag i textilbranschen och anhöriga, ett makerspace och användare, hjälpmedelsföretag och experter på artificiell intelligens.

  Hur mycket finansiering kan ni söka och få?

  En budget på 40 miljoner kronor är avsatt för utlysningen och det vill vi sprida på både små och stora aktörer, små och stora projekt, samt privata företag, offentliga organisationer och ideella föreningar. Vårt mål är en bred portfölj med 20–40 projekt. Här på utlysningssidan kommer att anges hur mycket pengar som finns kvar i utlysningens budget efter respektive ansökningsomgång.

  Stödnivån är Vinnovas bidrag i procent av respektive projektparts stödberättigande kostnader. Den maximala stödnivån i den här utlysningen är för

  • små och medelstora företag – upp till 50 procent
  • stora företag, som har 250 anställda eller fler – upp till 25 procent
  • offentliga organisationer och forskningsorganisationer – upp till 80 procent i sin icke-ekonomiska verksamhet
  • ideella föreningar – upp till 100 procent, förutsatt att de kan ta emot försumbart stöd, även kallat stöd av mindre betydelse

  Så mycket finns kvar att söka i erbjudandet

  40 miljoner kronor

  Så här ansöker ni

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formell krav. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten noga innan ni påbörjar ansökan.

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ner de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Blankett för intyg om försumbart stöd (docx, 52 kB) Projektbeskrivningsmall (docx, 42 kB) CV mall (docx, 37 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni klarmarkerar den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om du har frågor om erbjudandet kontakta gärna någon av oss.

  Linda Swirtun

  Ansvarig för satsningen

  linda.swirtun@vinnova.se

  Therese Porsklint

  Administrativa frågor

  4684733028

  therese.porsklint@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Vill du veta mer om satsningen?

  Här hittar du mer information, filmer och inspiration kring Vinnovas satsning Digitala hjälpmedel.

  <p>Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare och är en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03985