Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg:

Artificiell intelligens för bättre hälsa

Stängde 20 september 2017

I det här erbjudandet är syftet att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige med hjälp av artificiell intelligens (AI). Vi stödjer projekt som kan bidra till ekonomiskt värde genom nya tjänster och produkter eller genom förbättrad hälsa och effektivisering med hjälp av AI.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som med hjälp av AI tar fram lösningar med stor potential att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer av minst två projektparter med olika expertis – artificiell intelligens respektive hälsa, vård eller omsorg. Sökande välkomnas från samtliga sektorer. Minst en behovsägare ska ingå som projektpart.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är inte beslutat än. 

Viktiga datum

 • 14 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  14 jun 2017
 • 20 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  20 sep 2017 kl 14:00
 • 20 sep 2017
  Projekt får starta
  20 sep 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Ni kan söka bidrag för projekt som med hjälp av metoder inom AI tar fram en lösning som har stor potential att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige. Projektet kan vara inriktat till exempel på prevention av ohälsa, diagnostik, behandling eller processer. Det ska kunna bidra till ekonomiskt värde. Detta kan ske antingen genom att det resulterar i nya produkter och tjänster som kommersialiseras, eller genom till exempel förbättrad hälsa eller effektivisering av vård och omsorg. Därför bör lösningen vara skalbar och möjlig att implementera under projekttiden. Projekttiden får vara upp till tre år och projektet ska starta inom två månader efter sista ansökningsdatum för respektive bedömningsomgång.

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Det här erbjudandet är en utlysning som riktar sig till konstellationer av minst två projektparter med olika expertis – artificiell intelligens respektive hälsa, vård eller omsorg. Vi välkomnar sökande från samtliga sektorer.

  Minst en behovsägare ska ingå som projektpart i konstellationen. Om lösningen ska generera nytta för en specifik grupp, till exempel skolbarn eller patienter, är det viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

  Pengar kvar att söka inom erbjudandet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  CV template (doc, 56 kB) Project description template (docx, 23 kB) Call for proposals (pdf, 444 kB) Projektbeskrivningsmall (docx, 24 kB) Mall för meritförteckning (CV) (doc, 56 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Emelie Falk

  Handläggare

  emelie.falk@vinnova.se

  Linda Swirtun

  Utlysningsansvarig

  linda.swirtun@vinnova.se

  Linda Swirtun

  Utlysningsansvarig

  linda.swirtun@vinnova.se

  Emelie Falk

  Handläggare

  emelie.falk@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se