Cirkulär och biobaserad ekonomi:

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Stängde 13 september 2018

Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé, tjänst eller process som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer bestående av minst två parter.

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

Observera att dessa datum för erbjudandet är preliminära och kan komma att ändras innan utlysningen öppnar.

 • Reella steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi

  Vinnova erbjuder finansiering till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som är cirkulära.

  För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. Att ställa om från linjärt till cirkulärt och bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring kräver nya lösningar och innovationer. Cirkulära flöden som behåller förädlingsvärdet i produkter och dess komponenter bedöms ha särskild potential att bidra med ekonomisk och miljömässig nytta.

  Denna satsning är indelad i två etapper. Detta erbjudande är första etappen och avser förstudier. Beviljade förstudier kommer att bjudas in att skicka in en ansökan till etapp 2 våren 2019.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Är ni en forskningsorganisation, ett företag, en offentlig eller ideell organisation och har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer inom området? Då kan ni söka finansiering hos oss. Vinnova finansierar innovativa projektförslag vars resultatmål på sikt förväntas bidrar till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
  • Bidra till ekonomisk tillväxt utan negativ miljöpåverkan.
  • Reducera mängden avfall genom ökad andel produkter och tjänster som bygger på hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning.
  • Stärka ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utvinning och tillverkning.
  • Hållbara affärsmodeller som ligger i linje med andra branscher, nationellt och internationellt.
  • Policy, styrmedel, regelverk, standarder, upphandlingsmetoder som främjar hållbara produkter och tjänster som bygger på cirkulära flöden.
  • Ökad kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi hos slutkonsument.
  • Sverige är ett föregångsland i omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext.

  Projektet är en förstudie och drivs i samverkan med relevanta aktörer. Exempel på aktiviteter kan vara fördjupade behovsanalyser, fördjupa förståelsen för strukturella faktorer, genomföra enkla tester och designa en plan för lösningar som ska utvecklas och testas i ett kommande utvecklingsprojekt. Förstudien ska med andra ord utvärdera och analysera förutsättningarna (till exempel möjligheter och risker) för att framgångsrikt genomföra etapp 2.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Differentierat producentansvarssystem för en cirkulär ekonomi IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2018-03792
  Biobased chemicals by fragmenting the forest raw material using photolysis CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 399 327 kr Pågående 2018-03787
  Modeller för organiserad återanvändning av vitvaror Tricircular AB 498 260 kr Avslutat 2018-03782
  Cirkulära blöjor - prenumerera, cirkulera och social nytta COEST AB 317 200 kr Avslutat 2018-03775
  Nya affärsmodeller för att minska avfallet från engångs take-away förpackningar IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 400 000 kr Avslutat 2018-03766
  CC RIDER - Cirkulära gjutna komponenter med läsbar IDentifierare RISE SWECAST 500 000 kr Avslutat 2018-03813
  Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden Högskolan i Borås 500 000 kr Avslutat 2018-03806
  Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil) Karlstads universitet 399 999 kr Avslutat 2018-03798
  Systemstöd för ökad redistribution av funktionellt livsmedelssvinn - producerat mat ska ätas STOCKHOLMS STADSMISSION 452 000 kr Avslutat 2018-03793
  Återanvändning av rejekt-fiber från pappersåtervinning som isoleringsmaterial (ReFibIn) RISE SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2018-03790
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02338