Bioinnovation:

Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Stängde 5 december 2017

I det här erbjudandet stödjer vi doktorandprojekt eller post doc-projekt som syftar till att utveckla nya material och specialkemikalier från skogsråvara för industrin. Forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktiken av industrin. Bioinnovations erbjudande är en del av plattformen Treesearch's industriforskarskola.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Doktorandprojekt eller post doc-bidrag inom områdena nya material och specialkemikalier

Vem kan söka?

Universitet tillsammans med företag och forskningsinstitut

Hur mycket kan ni söka?

Högst 2,1 miljoner kronor per doktorand och 1,2 miljoner kronor per post doc. Medverkande företag ska bidra med minst 50 procent av projektets totala kostnad.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet syftar till att finansiera forskarstudier för en person inom Treesearch industriforskarskola. Det omfattar följande forskningsområden:

  • Ved och vedkomponenter: Utveckling av kunskap om strukturen i ved och vedkomponenter för att möjliggöra utveckling av ny teknik för utvinning av vedkomponenter, och för modifiering av dessa
  • Bioraffinaderi för material och kemikaliesystem: Teknik och kunskap för att utvinna nya typer av fasta eller flytande komponenter för materialapplikationer
  • Materialformning av fasta och flytande materialsystem: Teknik och kunskap för att kombinera eller forma materialkomponenter, i fast eller flytande form, så att de ingår i ett sammansatt tekniskt material eller produkt med specifik sammansättning
  • Nya material: Teknik och kunskap för materialdesign och utveckling av nya egenskaper som syftar till att utvidga egenskapsområdet för dagens vedbaserade material

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Läs utlysningstexten och ladda ned bilagor

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan. Här kan ni också ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 13

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Biokompositer- Fibermodifiering och smältstudier för att åstadkomma tillverkning vid höga fiber halter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 790 000 kr Pågående
  2017-05402
  Processanpassade biobaserade sortiment genom nyutveckling av ångexplosionsprocessen Sveriges Lantbruksuniversitet 1 496 000 kr Pågående
  2017-05408
  Elektro- och fotokatalys inducerat i papper, "EPIC" Linköpings universitet 2 100 000 kr Pågående
  2017-05413
  Towards zero defects in packaging technology Lunds universitet 2 550 000 kr Pågående
  2017-05399
  Modifiering av Kraft lignin for Material Syntes KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 200 000 kr Pågående
  2017-05400
  Lignosulfonat sammansatt med elektronisk polymer för storskaliga jonlagringsapplikationer Linköpings universitet 1 200 000 kr Pågående
  2017-05401
  Gröna lim för trä- och spånskiva baserade på massafabrikens sidoströmmar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 032 000 kr Pågående
  2017-05405
  Inverkan av kompakteringsparametrar på starkt töjbara pappers mekaniska egenskaper KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 200 000 kr Pågående
  2017-05410
  Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys. Lunds universitet 1 200 000 kr Pågående
  2017-05414
  Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda gasbarriäregenskaper KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 300 000 kr Pågående
  2017-05407

  Diarienummer 2017-04661

  Statistik för sidan