Bioinnovation:

Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Stängde 5 december 2017

I det här erbjudandet stödjer vi doktorandprojekt eller post doc-projekt som syftar till att utveckla nya material och specialkemikalier från skogsråvara för industrin. Forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktiken av industrin. Bioinnovations erbjudande är en del av plattformen Treesearch's industriforskarskola.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Doktorandprojekt eller post doc-bidrag inom områdena nya material och specialkemikalier

treklover2

Vem kan söka?

Universitet tillsammans med företag och forskningsinstitut

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 2,1 miljoner kronor per doktorand och 1,2 miljoner kronor per post doc. Medverkande företag ska bidra med minst 50 procent av projektets totala kostnad.

Viktiga datum

 • 28 sep 2017
  Öppnar för ansökan
  28 sep 2017
 • 5 dec 2017
  Ansök senast kl 14:00
  5 dec 2017 kl 14:00
 • 1 feb 2018
  Beslut meddelas
  1 feb 2018
 • 1 feb 2018
  Projekt får starta
  1 feb 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet syftar till att finansiera forskarstudier för en person inom Treesearch industriforskarskola. Det omfattar följande forskningsområden:

  • Ved och vedkomponenter: Utveckling av kunskap om strukturen i ved och vedkomponenter för att möjliggöra utveckling av ny teknik för utvinning av vedkomponenter, och för modifiering av dessa
  • Bioraffinaderi för material och kemikaliesystem: Teknik och kunskap för att utvinna nya typer av fasta eller flytande komponenter för materialapplikationer
  • Materialformning av fasta och flytande materialsystem: Teknik och kunskap för att kombinera eller forma materialkomponenter, i fast eller flytande form, så att de ingår i ett sammansatt tekniskt material eller produkt med specifik sammansättning
  • Nya material: Teknik och kunskap för materialdesign och utveckling av nya egenskaper som syftar till att utvidga egenskapsområdet för dagens vedbaserade material

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Läs utlysningstexten och ladda ned bilagor

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan. Här kan ni också ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivning mall Treesearch (docx, 21 kB) Projektreferat mall Treesearch (docx, 22 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 13

  anders.holmgren@vinnova.se

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  anna.wiberg@bioinnovation.se

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  anna.wiberg@bioinnovation.se

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 13

  anders.holmgren@vinnova.se

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se