Banbrytande idéer inom industriell utveckling:

Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Stängde 2 oktober 2018

I det här erbjudandet finansierar vi hypotesprövningar eller förstudier för att testa banbrytande idéer. Syftet är att organisationer ska kunna testa idéer som kan få stor betydelse för industrins utveckling men där risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Hypotesprövningar eller förstudier som testar banbrytande idéer kopplat till utvecklingen av en teknik, metod eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

Vem kan söka?

Universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer.​ Som konsortier eller som ensam aktör. 

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 500 000 kronor kan sökas för projekt på upp till 12 månader med start senast december 2018. Ingen medfinansiering krävs.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med denna satsning vill Vinnova identifiera och undersöka förutsättningar för banbrytande och radikala idéer inom industriell utveckling. Erbjudandet är ett första steg i en satsning där lyckade projekt förväntas leda till interna utvecklingsprojekt eller framtida ansökningar utifrån större forsknings- och innovationsprojekt.

  Ibland händer det att goda idéer inte realiseras för att grundförutsättningar för deras utveckling inte kan testas. Det kan bero på att de just då anses vara för radikala, ha för lång tidshorisont eller innebära för hög risk för att kunna finansieras. Dessa idéer har en tendens att hamna i ”byrålådan” för att sedan glömmas bort och återkomma långt senare när någon annan förverkligat dem.

  Finansiering för att inte missa chansen

  Med denna utlysning erbjuder Vinnova finansiering för en förstudie eller hypotesprövning där en idé kan testas och ges förutsättningar för fortsatt forskning eller utveckling, som kan leda till radikalt nya produktionssystem, produkter, material, tjänster, metoder eller strategier inom industriell utveckling.

  Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut men även företag som vill testa en hypotes eller undersöka förutsättningarna för en banbrytande utveckling inom industrin. Projektet kan genomföras av en part eller flera parter som samverkar.

  Studien ska vara kopplad till utvecklingen av en teknik, metod, eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mikael Hedelind

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 57

  Julia Engström

  Administratör

  46 8 473 30 12

  Jens von Axelson

  Utysningsansvarig

  08 473 3182

  Staffan Nyström

  Handläggare

  08 473 3097

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  08 473 3012

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  FineCell MC - Validera en ny idé som möjliggör kommersiell användning av torr nanocellulosa FineCell Sweden AB 490 000 kr Avslutat 2018-04328
  DePILOT: Drönarkontroll -- bortanför synfältet RISE Research Institutes of Sweden AB 496 158 kr Pågående 2018-04325
  OMNIMETAL - Fullständig digital metalltvilling RISE SWECAST 500 000 kr Avslutat 2018-04321
  Amexci Safe by Design ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB 500 000 kr Pågående 2018-04311
  En blockkedjebaserad metod för handel med förnybar energi i distribuerade energisystem RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04309
  MAskinInlärning för Design av industriRobotar MAID-Robot Linköpings universitet 500 000 kr Pågående 2018-04307
  3DPriPoS RISE SICOMP AB 500 000 kr Pågående 2018-04304
  Unik högprestanda Tryckt Elektronik som kan konkurrera med kisel RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04301
  Deep Learning för tolkning av markradar-data GUIDELINE GEO AB (PUBL) 498 000 kr Pågående 2018-04299
  PIRAT - Programmerbara material i re-konfigurerbara produkter RISE IVF AB 500 000 kr Pågående 2018-04298
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02743