Banbrytande idéer inom industriell utveckling:

Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Stängde 2 oktober 2018

I det här erbjudandet finansierar vi hypotesprövningar eller förstudier för att testa banbrytande idéer. Syftet är att organisationer ska kunna testa idéer som kan få stor betydelse för industrins utveckling men där risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Hypotesprövningar eller förstudier som testar banbrytande idéer kopplat till utvecklingen av en teknik, metod eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

treklover2

Vem kan söka?

Universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer.​ Som konsortier eller som ensam aktör. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 500 000 kronor kan sökas för projekt på upp till 12 månader med start senast december 2018. Ingen medfinansiering krävs.

Viktiga datum

 • 28 jun 2018
  Öppnar för ansökan
  28 jun 2018
 • 2 okt 2018
  Ansök senast kl 14:00
  2 okt 2018 kl 14:00
 • 15 nov 2018
  Projekt får starta
  15 nov 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med denna satsning vill Vinnova identifiera och undersöka förutsättningar för banbrytande och radikala idéer inom industriell utveckling. Erbjudandet är ett första steg i en satsning där lyckade projekt förväntas leda till interna utvecklingsprojekt eller framtida ansökningar utifrån större forsknings- och innovationsprojekt.

  Ibland händer det att goda idéer inte realiseras för att grundförutsättningar för deras utveckling inte kan testas. Det kan bero på att de just då anses vara för radikala, ha för lång tidshorisont eller innebära för hög risk för att kunna finansieras. Dessa idéer har en tendens att hamna i ”byrålådan” för att sedan glömmas bort och återkomma långt senare när någon annan förverkligat dem.

  Finansiering för att inte missa chansen

  Med denna utlysning erbjuder Vinnova finansiering för en förstudie eller hypotesprövning där en idé kan testas och ges förutsättningar för fortsatt forskning eller utveckling, som kan leda till radikalt nya produktionssystem, produkter, material, tjänster, metoder eller strategier inom industriell utveckling.

  Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut men även företag som vill testa en hypotes eller undersöka förutsättningarna för en banbrytande utveckling inom industrin. Projektet kan genomföras av en part eller flera parter som samverkar.

  Studien ska vara kopplad till utvecklingen av en teknik, metod, eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Utlysningstext för banbrytande idéer inom industriell utveckling (pdf, 547 kB) CV - mall (docx, 40 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mikael Hedelind

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 57

  mikael.hedelind@vinnova.se

  Julia Engström

  Administratör

  46 8 473 30 12

  julia.engstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Utveckling av fiberoptisk sensor för mätning av temperatur och kemisk sammansättning Swerim AB 500 000 kr Pågående 2018-04262
  DigiDrill - Vibrationsborrning för förbättrad hålkvalitet av stackat material VibiCore AB 500 000 kr Pågående 2018-04336
  Örnkoll på boskap med drönare och AI RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04334
  Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från rörester Linköpings universitet 499 495 kr Pågående 2018-04333
  LAserdrivna Metalldroppar som möjliggör multimaterial 4D-printing (LAM-4D) Luleå tekniska universitet 500 000 kr Pågående 2018-04324
  SURFTERM - Termisk stabilitet av vita skikt avsedda som processinducerade funktionella ytor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-04319
  Banbrytande produktion av grafen Bright Day Prototypes AB 500 000 kr Pågående 2018-04318
  Framtidens industriella röst RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04317
  Undersökning av Centrifugal Partition Chromatography (CPC)-teknologi för fraktionering av biomassa RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04314
  Radikalt ökad produktivitet genom innovativt designade kylkanaler tillverkade med additiv teknik RapidKAT RISE Research Institutes of Sweden AB 499 616 kr Pågående 2018-04312
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02743