AI - kompetens, kapacitet och förmåga:

Experthjälp till offentliga organisationer att avgöra om ett projekt är möjligt

Stängde 30 juni 2020

Får ni in förslag som är baserade på AI? Ring oss gärna! Vinnova erbjuder offentlig sektor möjlighet att snabbt få AI-projekt bedömda av experter. Syftet är att underlätta för nya lösningar och avlasta offentliga organisationer i den ansträngda situationen i Coronakrisen. Satsningen görs med stöd av AI Innovation of Sweden och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Expertbedömning för att utvärdera innovationspotentialen i ett tänkt AI-projekt.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer som har fått förslag eller har idéer på att använda AI i närtid.

Hur mycket kan ni söka?

I denna utlysning kan ni inte söka några medel, ni erbjuds i stället att få innovationspotentialen i ett planerat AI-projekt bedömt.

Viktiga datum

Det här erbjudandet är öppet för ansökan till och med sista ansökningsdag. Ni kan skicka in ansökan när som helst fram tills dess. En gång i veckan kommer vi att samla ihop ansökningar som kommit in för bedömning. Vår ambition är att det ska ta högst en vecka från det att ni skickat in projektskiss till det att ni får återkoppling. I tidslinjen nedan visas sista dagen de ansökningsperioder som ligger närmast i tiden.

 • Är projektet möjligt att gå vidare med?

  I den här utlysningen hjälper vi er att förstå om de projektförslag ni fått är möjliga att gå vidare med. Vi erbjuder experthjälp att bedöma om ett innovationsprojekt är möjligt att ansöka om bidrag för. Det kan gälla till exempel ett projekt där ni vill söka tillsammans med en annan part i en utlysning från Vinnova. Experten hjälper er att ta ställning till om innovationsprojektet är möjligt.

  •  Har ni som offentlig organisation till exempel blivit kontaktade av konsulter som har förslag på lösningar i krisen?
  •  Har ni svårt att hinna bedöma om det är ett görbart projekt?
  •  Vill ni ha hjälp att avgöra om det är något ni kan gå vidare med?

  Ni som behöver mer information kring vad detta erbjudande är välkomna att kontakta oss på mejladresser eller telefonnummer längre ner på denna sida.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vilgot Claesson

  Programledare AI

  084733056

  Daniel Rencrantz

  Utlysningsansvarig

  084733184

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  084733013

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2020-01007

  Statistik för sidan