Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtual Paint - Electro Coating

Diarienummer
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01859

Statistik för sidan