Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Växla upp: Implementering av en modell för mångfald och inkludering

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för pedagogik och didaktik
Bidrag från Vinnova 1 770 573 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - mars 2022
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att i interaktiva processer med Volvo vidareutveckla, testa samt utvärdera delar av modellen Organisational Diversity and Inclusion Level (ODIL). Detta har realiserats i ett interaktivt samarbete med Volvo. Genomförda intervjuer har legat till grund för utarbetande av totalt tre stycken workshops med fokus dels på inkluderande rekrytering, dels på inkluderande ledarskap. I samtliga fall tillämpades norm-reflexiv metodologi.

Resultat och förväntade effekter

Volvo befinner sig i ett radikalt teknikskifte med behov av rekrytering av mångfald som bidrar till stärkt innovationsförmåga. Rekrytering behöver paras med inkludering något som kräver att förgivet tagna normer problematiseras. Genom modellens workshops och dess norm-reflexiva metodologi har begränsande hinder identifierats och förslag på hur hindren kan undanröjas utvecklats, något som på sikt även kan bidra till inkluderande innovation.

Upplägg och genomförande

För att facilitera reflektion över tagna för givna normer under workshopparna tillämpades en norm-reflexiv metodologi. För detta syfte användes tre verktyg; personas, utvecklings¬dilemman samt lovande praktiker vilka visade sig fungera väl. Personas är en fiktiv person som utvecklats utifrån intervjuer med cheferna. Att personen var fiktiv men samtidigt förankrad i chefernas vardag bidrog till igenkänning, engagemang samt förslag på förbättringar utan att en enskild person kände sig utpekad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 maj 2022

Diarienummer 2019-01913

Statistik för sidan