Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Växla upp: Implementering av en modell för mångfald och inkludering

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för pedagogik och didaktik
Bidrag från Vinnova 1 835 724 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - mars 2022
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - innovationsprojekt

Syfte och mål

Mångfald ses av Volvo som ett verktyg att rekrytera eftertraktad personal som kan bidra till stärkt innovationsförmåga. För att det ska bli verklighet visar forskning att mångfald behöver paras med ett aktivt arbete för inkludering. Syftet med projektet är att i interaktiva processer tillsammans med Volvo vidareutveckla, testa samt utvärdera processmodellen Organisational Diversity & Inclusion Level (ODIL). En modell som består av sju processer där både normmedveten rekrytering och inkludering fokuseras.

Förväntade effekter och resultat

En målsättning är att det i förhållande till varje nivå i modellens sju delar finns utvecklade, testade självorganiserade workshops. Resultat av projektet är ökad normmedvetenhet bland chefer och medarbetare vid Volvo för stärkt innovationsförmåga.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingen av modellen sker i interaktiva processer tillsammans med Volvo där FoU-arbete har följande upplägg. Initialt genomförs intervjuer med ett antal medarbetare enligt modellens specifika fokusområden. Preliminära analyser presenteras sedan vid en workshop för anställda på Volvo. Under dessa workshops används en normreflexiv metodologi som möjliggör diskussion, reflektion samt modifikation av preliminära analyser. Lärdomar från de anordnade workshops utvecklas vidare till ett upplägg för en workshop som Volvo själva i ett senare skede kan organisera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 juni 2020

Diarienummer 2019-01913

Statistik för sidan