Vårdkedja för beroende - från samhällskostnad till samhällskraft

Diarienummer 2018-01419
Koordinator IOGT-NTO
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Den som är fast i ett beroende är inte fri. Idag är ca 500 000 personer beroende av alkohol eller andra droger. För att lösa denna samhällsutmaning behöver det skapas en sammanhängande och systematisk vårdkedja där gedigen eftervård säkerställer att drogfriheten blir permanent och återfall undviks. IOGT-NTO vill utveckla en sociala innovation som innebär att skapa en sammanhållen vårdkedja under ett och samma paraply. I vårdkedjan binds behandling->stöd i utbildning/arbete->socialt sammanhang->meningsfull fritid samman i ett eftervårdsprogram.

Förväntade effekter och resultat

De stora samhällseffekterna och resultaten tar flera år att dokumentera. Några indikatorer längs vägen är: Antalet personer som: - placeras i ett eftervårdsprogram - deltar i våra kamratstöd och annan föreningsverksamhet - genomgår preparandutbildning och antas till folkhögskola - anställs inom våra sociala företag efter att de fått behandling

Planerat upplägg och genomförande

I genomförandet ingår att identifiera framgångsfaktorer för att kedjan ska hålla och skapa struktur för analys för att säkerställa att de olika länkarna är starka och stabila för att kunna vara en del av ett eftervårdsprogram. Arbetet består av tre faser: - Testa vårdkedjan i sin fullständiga form - Identifiera nyckelfaktorer för det nyktra sociala sammanhangets roll som del i vårdkedja när kedjans hållbarhet testas samt att följa återfallsfrekvensen - Beskriva effekten av sociala sammanhang i vårdkedjan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.