Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vårdkedja för beroende - från samhällskostnad till samhällskraft

Diarienummer
Koordinator IOGT-NTO
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med projektet är att underlätta för missbrukare att fortsätta vara drogfria efter behandling. Målet är att skapa en effektiv eftervård tätt sammankopplad med behandling där en beroende går från att vara en samhällskostnad till samhällskraft som hjälper andra att förbli drogfria. Vi vill skapa ett kommunikationsmaterial där vi beskriver vårdkedjan, behovet av den och vad den leder till. Vi har nu en sammanhängande vårdkedja som testats och fungerar bra. Vi har metoder för att kommunicera densamma i syfte att fler socialtjänster beviljar fler behandling och eftervård.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat ett pilotprojekt som i nuläget är i full gång. I piloten ingår sysselsättning på socialt företag, sociala nätverk för meningsfull fritid inom kamratstödsverksamhet samt boende med stöd. Genom en sammanhållen vårdkedja har vi möjlighet att hjälpa fler att behålla långvarig nykterhet och minska återfallsfrekvensen. Än så länge har fem personer påbörjat vårt eftervårdsprogram. Dessa har alla genomgått behandling på vårt behandlingshem och har sysselsättning genom vårt sociala företag. De långsiktiga effekterna tar flera år att dokumentera.

Upplägg och genomförande

Vi har - identifierat framgångsfaktorer för vår vårdkedja, skapat struktur för analys i syfte att säkerställa att länkarna i eftervården är stabila. - testat att genomföra vår idé på en geografisk plats, startat ett socialt företag nära kopplat till vårt behandlingshem och kamratstödgrupper. - träffat en mängd representanter från målgruppen, diskuterat möjligheter med våra folkhögskolor, flera sociala företag, massor med kamratstödsgrupper mm. Det har gett oss en djupare förståelse för behov, möjligheter och framtidsutsikter i stora delar av vår organisation i landet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01419

Statistik för sidan