Validering av fabriceringsprocess för bi-metalliska flygmotorkomponenter i superlegeringar

Diarienummer 2017-04849
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 775 874 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Vidareutveckling av metodik för kopplade FEA av varmformning, svetsning och värme-behandling av bi-metalliska flygmotorkomponenter. Simuleringsdriven utveckling av varmformningsprocesser som säkerställer geometri och egenskaper i den framställda komponenten genom hela tillverkningskedjan. Utvecklingsarbete där SMF tar nödvändiga tekniksteg för att kunna tillverka av GKN efterfrågade varmformade plåtkomponenter i superlegeringar. En prototypkomponent formas, sammanfogas och utvärderas i nära samarbete med pågående projekt hos GKN.

Förväntade effekter och resultat

Bedriva aktiviteter med kompenseringsprocessen. Validera för att med hög noggrannhet formkompensera. Utfall från virtuell fabriceringskedja jämförs med experiment. SMF tar tekniksteg inom kvalitetsarbete enligt AS9100. En prototypdetalj tillverkas genom fabricering i syfte att korrelera beräknat och verkligt utfall. Inverkan av kall- och varmformningsmetoder samt två olika superlegeringars inverkan på utfallet i efterföljande processer studeras. Skapa förutsättningar för SMF att fungera som underleverantör. SMF kan ta sig an nya komponenter för tillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Fyra arbetspaket med underpaket. Definition av komponenter och processer. Vidare utveckling av verktyg och experimentuppställningar. Utförande av tester för varmformning, svetsning och värmebehandling. Förutsättningar för materialmodellering. Teoribildning och modellutveckling. Termomekanisk materialkarakterisering. Utvärdering av materialexperiment. Implementering och utvärdering av modeller. Utvärdering av komponenttillverkning. Urförandet är en sluten loop där resultat återmatas från sista tillverkningssteget till det första för kompensering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.