Utveckling av immundiagnostiskt snabbtest för cancersjukdomar hos hund - klinisk verifieringsstudie

Diarienummer
Koordinator Alertix Veterinary Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Klinisk valideringsstudie av en veterinärdiagnostisk prototyp som biomarkör vid tumörsjukdomar hos hundar. Avsikten är att med ett större väldefinierat material vetenskapligt utvärdera användbarheten av Alertix assay.

Förväntade effekter och resultat

Såväl det vetenskapliga resultatet som samarbetet med ett internationellt välkänt cancercentrum för hundar förväntas betydligt förstärka Alertix marknadsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Studien kommer att baseras på nedfrusna serumprover från friska och sjuka hundar (lymfom, mastocytom, mammarcancer). Studierna bedrivs vid Alertix lab i samarbete med forskare och veterinärer vid SLU, Uppsala.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03737

Statistik för sidan