Utvärdering och uppskalning av enzymteknik för industriellt relevanta lignocellulosaråvaror

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AB - RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Biokemisk omvandling av lignocellulosa till biobränslen och gröna kemikalier är en nyckelteknik i omställningen av ett samhälle som baseras på fossila råvaror till en cirkulär bioekonomi. Tillgång till effektiva enzymer som kan omvandla lignocellulosa till socker är en nödvändighet för att realisera och skala upp produktionen av nya bioraffinaderiprodukter. Syftet med projektet är att utvärdera och skala upp Cellulosome-enzymtekniken för industriellt relevanta lignocellulosaråvaror samt att lägga grunden för ett innovationssamarbete mellan Israel och Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas kunna leda till en industriellt relevant utvärdering och uppskalning av en ny enzymteknik. I förlängningen kan detta leda billigare produktion av biobränslen, nya material, och gröna kemikalier. Projektet kan således bidra till att nå de globala målen för hållbarhet och skynda på omställningen till en bioekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Israel och Sverige där teknik som utvecklats av Isrealiska toppforskare ska utvärderas mot behoven som finns hos Svenska bioraffinaderiföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 november 2018

Diarienummer 2018-04700

Statistik för sidan