Undersökning av standardiseringsprocesser för ansvarsfull användning av beräkningsmodeller i teknik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Göteborg
Bidrag från Vinnova 845 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Projektet syftar till att analysera rollen som standardisering kan spela för utformning av effektiva strategier för granskning och kvalitetskontroll av beräkningsmodeller som utvecklats för tekniska tillämpningar. Huvud målet med kvalitetskontroll av modeller är att uppskatta deras prediktiva förmåga och förbättra deras tillförlitlighet som stödverktyg för beslutsprocesser. Projekt ska bygga vidare på arbetet som i 2014 ledde Swerea (nu en del av RISE) att ta fram den Virtuella Nation agendan, som förespråkade en starkare roll av numeriska simuleringar i beslutsprocesser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska leverera en kartläggning av industriella behov och befintliga metoder såväl riktlinjer för kvalitetssäkring av tekniska beräkningar. Ett strukturerat och genomtänkt angreppssätt till kvalitet förväntas underlätta att skapa en större användarbas för numeriska simuleringar. Specifika kvalitetsstandarder för beräkningsmodeller förväntas öka robustheten och tillförlitligheten för produkter som utformas med hjälp av numeriska simuleringar. Kvalitetssäkrad beräkningsmodeller ska förstärka konkurrenskraft av svensk industri på globala marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet som har bildats för projektet ska sammanföra intressen, behov och synpunkter från olika aktörer i värdekedjan, inklusive industri, forskningsorganisationer och konsultfirmor. Förutom att göra en omfattande sammanställning av den relevanta litteraturen, kommer projektet att samordna undersökningar och workshops för att stimulera samverkan mellan beställare och leverantörer av beräkningar och skapa en representativ bild av de konkreta behoven och möjligheterna relaterad till utveckling och implementation av kvalitetsstandarder för numeriska modeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-01076

Statistik för sidan