Träningsapp på teckenspråk för döva och hörselskadade

Diarienummer 2018-01418
Koordinator Cissi Ferm - Shape Up
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Målet är att skapa en träningsapplikation på teckenspråk - en app som ger en bättre hälsa och träningsförutsättningar för döva och hörselskadade.

Förväntade effekter och resultat

Att tillföra marknaden för döva och hörselskadade den första produkten inom träning och hälsa, som är specifikt anpassade efter denna målgrupps behov, kan ge en explosionsartad ökning. Fler döva och hörselskadade tränar på ett bättre sätt och i större omfattning när de får tillgång till min tjänst.

Planerat upplägg och genomförande

1. Design och utveckling av prioriterade funktioner av applikationen. Mars-juni 2018 2. Urval av testpersoner till fokusgrupp. April-maj 2018 3.Testning juni 2018 4. Planering och genomförande av lanseringsaktiviteter av appen juli-september 2018. 5. Verifiering tillsammans med ENTELLA AB 6. Planering och genomförandet av lansering i Europa och andra marknader oktober-december 2018 7. Planering och genomförande av löpande marknadsföring i olika såsom tryckt media (annonser) i relevanta tidningar/media augusti-december 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.