Telemedicinsk distansvård mellan vårdgivare och patienthem

Diarienummer 2011-02679
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Medicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet har syftat till etablering av telemedicinsk koncept för vård på distans. Vi har arbetat tvärvetenskapligt med att vidareutveckla tekniska lösningar, arbetsmetoder och vårdflöden för att möjliggöra bredare användning av telemedicinsk kontakt mellan sjukvården och patienter i deras hemmiljö. Fokus har varit att individualisera behandlingen, förbättra patientens livskvalitet och funktion, värna patientsäkerheten och effektivisera sjukhusets resursanvändande.

Resultat och förväntade effekter

Fördelen för patienten har varit att vara mindre på sjukhuset och mer hemma. De har kunnat sköta sina vardagssysslor, umgås med sin familj och leva ett mer normalt liv. Patienterna har upplevt sig väl omhändertagen av vården. Patienten får en mer patientcentrerad individuell vård utifrån patientens villkor i en mer avslappnad miljö. Effekten av vård på distans är att patienten får mer tid i hemmet, vårdpersonalen arbetar mer kvalitativt och vårdavdelning får minskat antal inneliggande patienter.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med anpassning av videokommunikationslösning och utvecklat vårdprocessen i nära samverkan mellan industri och vården. Konceptet har utvärderats iterativt för att generera återkoppling till projektet samt deltagande parters verksamhet. Representanter från sjukvård, industri, forskning och akademi har medverkat på seminarium för presentation och samtal om vidareutveckling av Telemedicin för Vård på distans. Nya samarbeten i nya former har uppstartats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.