Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swinga - Modell för en socialt hållbar delningsekonomi

Diarienummer
Koordinator SWINGA BAZAAR EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Delningsekonomin visar både stor potential för att kunna bidra till hållbar utveckling och samtidigt betydande utmaningar. Det övergripande målet för projektet var att vidareutveckla tjänsten Swinga, en app för att göra det lättare och tryggare för grannar att låna saker av varandra, så att den bidrar till socialt kapital. Syftet var att bidra till en modell för hur delningsekonomin i stort kan bli mer jämlik och hållbar. Detta mål och syfte har uppnåtts. Appen har vidareutvecklats och testanvändarna tycker att den är inkluderande, främjar gemenskap, och är trygg och enkel att förstå.

Resultat och förväntade effekter

Utöver utvecklingen av appen har Swingas kommunikation och organisation gjorts mer inkluderande. Sammantaget har projektet bidragit till en modell för digitala plattformar som främjar social hållbarhet och inte ökar diskriminering eller varufiering av relationer. Direkta effekter från testet är begränsade, men inom kort kommer Swinga kunna bidra till stärkt socialt kapital, integration och en hållbar delningsekonomi i stort. Detta genom ökade tillitsskapande kontakter mellan personer från olika grupper, ökad delaktighet och gemensamt ansvarstagande för resurser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med hjälp av samarbetspartners, en referensgrupp bestående av etniska föreningar, jurist, samt konsulter inom normkritik och apputveckling. Upplägget gjorde det möjligt att rekrytera många utlandsfödda till testet. Representation utifrån kön var också god. Tack vare ytterligare partnerskap kunde kostnaden för organisationsutveckling minskas väsentligt. Å andra sidan visade sig kostnaderna för apputveckling bli högre. Det skarpa testet genomfördes senare än planerat, men test baserade på prototypen utgjorde ett gott komplement.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01435

Statistik för sidan