Swinga - Modell för en socialt hållbar delningsekonomi

Diarienummer 2018-01435
Koordinator SWINGA BAZAAR EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Målet för projektet är att vidareutveckla tjänsten Swinga, en app som gör det enkelt och tryggt för grannar att låna saker av varandra, så att den bidrar till socialt kapital. Syftet är att bidra till en modell för hur delningsekonomin i stort kan bli mer jämlik och hållbar.

Förväntade effekter och resultat

I projektet kommer själva appen utvecklas, men också Swingas organisation och kommunikation. Efter projektets genomförande förväntar vi oss följande resultat: - Appens trygghets- och matchningssystem uppfattas som fullgott, har stor potential att bidra till socialt kapital och är inte diskriminerande. - En organisationsutvecklingsplan har utvecklats med hög förmåga att inkludera och engagera olika aktörstyper, och första steget i planen har genomförts. - Swingas kommunikation uppfattas som lättförståelig och inkluderande av grupper med olika bakgrund.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket för att utveckla ett inkluderande gränssnitt samt en inkluderande organisation och kommunikation. Projektet genomförs tillsammans med samarbetspartnerna ABF Värmland, Linköpings universitet, Rise Servicelab och Åsa Minoz. Till arbetspaketen finns också en referensgrupp bestående av personer från lokala organisationer.

Externa länkar

Webbsida för Swinga

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.