Studiering av vätskedistribution i mjuka porösa material i realtid med hjälp av neutronradiografi

Diarienummer 2018-04429
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agriffod and Bioscience
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Det övergripande målet med detta projekt är att kunna visualisera vätsketransportsförfarandet i realtid i olika förbandsmaterial med en relevant flödeshastighet som simulerar vätskande sår. I sårläkningssammanhang är vätskehantering en viktig parameter beträffande förbandets prestanda och för optimal sårläkning.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat genomförande av pilotprojektet kommer ge ett värdefullt verktyg till att förbättra vätskehanteringsegenskaper av framtida sårförband. För Mölnlycke Health Care kommer detta leda till förkortade ledtider och förbättrade egenskaper vid utveckling av nya produkter. Fördelen för sjukvårdssektorn är färre förbandsbyten, vilket skulle kunna leda till en förkortad sårläkningstid, samt även en minskning av miljöpåverkan

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs i samarbete mellan RISE, Lunds Universitet och Mölnlycke Health Care. Vi kommer använda oss av tekniken neutronradiografi (NR), vilket är en lämplig och känslig teknik för att studera rörelsen hos en vätska. Experimenten planeras att genomföras på D50 beamline vid Institut Laue-Langevin i Grenoble. Vätskefördelningen i förbandsmaterial kommer att studeras i realtid med hjälp av en västkepump för att simulera användningen av förband på vätskande sår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.