Standardiserat digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer för Agenda 2030

Diarienummer
Koordinator Bjerking AB
Bidrag från Vinnova 684 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Projektet studerar genomförbarheten i två idéer: 1) Standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer, som underlättar arbetet för Agenda 2030. 2) Digitaliserat arbetssätt för standardisering, som ökar små och medelstora företags deltagande i standardiseringsarbete. Projektet studerar också om det digitaliserade arbetssättet för standardisering kan användas i en första tillämpning, där standarden för digitalt informationsutbyte tas fram. Projektresultatet ska fungera som beslutsunderlag för projektets intressenter.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av en standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer: 1) Bidrar till digitalisering och till branschens fortsatta samverkan. 2) Skapar en plattform för fortsatt utveckling av de sociala-, ekologiska- och ekonomiska krav som utgör nedbrytningen av branschens hållbarhetsposition, och utveckling av dess efterlevnad. Effekten av ett digitaliserat arbetssätt för standardisering: 1) Öka möjligheterna för branschen att samverka och nå de hållbarhetsmål som på allvar lyfter konkurrenskraft och öppnar nya marknader.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudsakliga aktiviteter: - Kartlägger problem, nyttor och kravbild för standard och standardisering. - Utformar vision för standard och standardisering. - Rekommenderar åtgärder för att nå visionen för standard och standardisering. Projektet genomför skrivbordsanalyser av befintliga standards och befintliga arbetssätt för standardisering, samt enkätundersökningar, intervjuer och workshops, riktade till en referensgrupp och till andra intressenter. Referensgruppen består av 100Gruppens medlemmar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-01077

Statistik för sidan