Stadens energisystem - demo Göteborg

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 485 809 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Hur utvecklingen av ett olika tekniker påverkar energisystemet - hur helheten samspelar med delarna för att skapa ett hållbart energisystem i Göteborg 2050. Interaktion mellan energi- o trafiksystemet och processindustrin. Produktion i V. Götaland av biomassa, biogas, vindkraft och vågkraft för fordonsdrift och som råvara till kemiindustrin. Affärsmodeller för genomförande av lämpliga tekniker på Södra älvstranden i Göteborg och Chalmers Campus som blir en demonstratorer i full skala.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från genomförda demoprojekt och appliceras på Göteborgs och Trollhättans energisystem 2050 Affärsmodeller för bättre implementering av nya tekniker Energisystemets samverkan med processindustrin Påverkan av hållbara fordonsdrivmedel på bebyggelsestruktur och kollektivtrafik Utvecklad metodik för att få aktörer med olika målbilder att samverka. Förbättrad stadsbyggnadsprocess Demonstratorer i full skala på Södra älvstranden och Chalmers Campus i Göteborg.

Upplägg och genomförande

För att förankra projektet hos konsortiet och i angränsande verksamheter har projektet har genomförts i dialogform med ett stort antal specialister (varav många i projektkonsortiet) samt företrädare för anknytande projekt. Speciell vikt har lagts vid att identifiera överlappande aktiviteter i anknytande projekt för att undvika dubbelarbete. Konsortiemöte med samtliga konsortiemedlemmar närvarande har genomförts för att med hela konsortiet diskutera och förankra i projektet inför B-ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.