Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart drift av ytor och lokaler för idrott

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kultur- och fritidsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 257 340 kronor
Projektets löptid januari 2021 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Projektet har levererat en förstudie som kartlagt och undersökt möjligheterna med IoT teknik för att göra drift av ytor och lokaler inom idrott smartare. Genom planering för tre tester identifierades på ett kreativt sätt nya behov och möjligheter, kompetensbehov och samarbetsformer för att utforska IoT. Test genomfördes av behovsstyrd städning av badhus och behovsstyrd bevattning av fotbollsplan. Planerat test att mäta nyttjande av idrottsyta genomfördes inte på grund av flera svårigheter som dock gav viktiga lärdomar i det fortsatta arbetet med att utveckla användandet av IoT.

Resultat och förväntade effekter

På grund av pandemirestrektioner var kommunens idrottslokaler stängda och testen påbörjades först under sensommaren. Testet med behovsstyrd städning av badhus genomfördes enligt plan och resulterade i fortsatt samarbete. Testet med behovsstyrd bevattning av fotbollsplaner har genomförts i så mån att den tekniska infrastrukturen etablerats men på grund av kommunikationsproblem med leverantören kom inte testet praktiskt igång innan fotbollsplanen stängde för säsongen. Testet med att mäta nyttjande av idrottsyta kunde inte genomföras men gav viktiga lärdomar.

Upplägg och genomförande

Tidigt i projektet identifierades risken för att projektet i hög grad skulle kunna bli en teoretisk övning. För att tidigt i projektet öka intensiteten i verksamheterna så hölls en heldagsworkshop med verksamhetsföreträdare och företrädare för företag med IoT-teknik. Verksamheten presenterade kartläggning av dagens processer och behov och därefter var dialogen om befintlig teknik och möjliga applikationer av tekniken igång. Tre behov med möjliga tekniska lösningar blev särskilt framträdande och tester planerades varav två genomfördes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 december 2021

Diarienummer 2020-04123

Statistik för sidan