Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart drift av ytor och lokaler för idrott

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kultur- och fritidsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2021 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Syftet med projektet är att uppnå en effektiv drift av ytor och lokaler för idrott, vilket innebär att kompetens, bemanning och teknik används på rätt plats i rätt tid. För att effektivisera driften ska projektet undersöka vilka möjligheter som finns att använda IoT för att sköta drift efter behov. Projektets mål är att leverera en förstudie som kartlägger och undersöker möjligheterna med IoT teknik för att göra ytor och lokaler inom idrott-och fritid smartare. Förstudien ska även kartlägga intressenter för samarbeten med kommunen så som teknikföretag och offentliga organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Medarbetare kan nyttjas mer flexibelt och utifrån deras kompetens samt att kommunen undviker att bli beroende av att hitta personal som har exakt rätt kompetens. En effektivare drift ger mer meningsfulla arbetsuppgifter och undviker arbetsuppgifter som är fysiskt krävande i onödan. Genom de resurser som frigörs kan kommunen hålla igång fler ytor och anläggningar i hela geografin på ett sätt som gynnar folkhälsan och samtidigt är ekonomiskt försvarbart.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien kommer att innehålla en processkartläggning, omvärldsnalys, inventering av kompetensnivå och behov samt kartläggning av teknik och möjliga applikationer. Vi ser framför oss att förstudien levererar ett underlag att använda som bas för kompetensutveckling och ett antal första pilottester av IoT lösningar i verksamheten. Exempelvis sensorteknik i ytor som kan effektivisera driften (dvs meddelar när det finns behov av klippning, bevattning m.m.) eller uppkopplade behållare som meddelar när personal behövs i lokalen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Diarienummer 2020-04123

Statistik för sidan