Självförklarande automation för stridsflygplan

Diarienummer 2017-04884
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 7 760 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Målet är att nå TRL-nivå 3 avseende självförklarande automation för stridsflygplan och att två nya industridoktorander tar teknologie licentiatexamen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet studerar självförklarande automation för stridsflygplan genom algoritmer och designprinciper för mer transparent interaktion med högautomatiserade system. Det resulterar i stöd för träning och systemförståelse.

Planerat upplägg och genomförande

Självförklarande automation för stridsflygplan kommer att studeras genom att identifiera kritiska situationer (tex skiften i automationsnivåer), modellera och simulera dem och utveckla stöd för dessa situationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.