Simuleringsstöd för produktutveckling i fordons-, maskin- och processindustri

Diarienummer 2011-02848
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för matematik och matematisk statistik
Bidrag från Vinnova 598 456 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Initiativet syftar långsiktigt till en ny teknisk plattform och arbetsmetodik för simuleringsbaserad utveckling och produktframtagning inom fordons-, maskin- och processindustri. I Fas A har en mindre kärnkonstellation och en större intressegrupp formerats samt omvärldsanalys, behovs- och idéinventering har genomförts. Arbetet har resulterat i förslag på utvecklingsinsatser och demonstratorprojekt i Fas B. Förhandlingar pågår om finansiering, val av lösningar, immaterialrätt och kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Kärnkonstellationen består av 12 parter (4 basindustri, 5 SME, 3 universitet). Genom arbetet i Fas A har konstellationens styrkeområde profilerats. De föreslagna utvecklings- och demonstratorprojekten bildar grund för en långsiktigt strategi för affärsutveckling och strategisk forskning. Omvärldsanalysen har gett insikt i ny teknologi som kommer att vara viktig i den nya plattformen samt kunskap om den kommersiella potentialen på global marknad. Flera av utvecklingsinsatserna och demonstratorprojekten kommer att startas oberoende av utfallet av Fas B-ansökan.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i form av workshops, möten, mindre studier och experiment samt arbete med omvärldsanalys. Dessa har initierats både av företagare, forskare och projektkoordinator. Ursprungsplanen att samla till en gemensam workshop (20-tal organisationer) visade sig vara utsiktslös på den korta tiden. Deltagande på workshopen MODPROD arrangerad av Modelica var mycket givande både för nätverkets skull och för omvärldsanalys, t.ex. insikt i EU-projektet MODELISAR som skapat Functional Mockup Interface (FMI) bedöms ha stort strategiskt värde för projektet.

Externa länkar

http://www.org.umu.se/umit/english/project-activities/challenge-driven-innovation/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.