Simuleringsstöd för produktutveckling i fordons-, maskin- och processindustri

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för matematik och matematisk statistik
Bidrag från Vinnova 598 456 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Initiativet syftar långsiktigt till en ny teknisk plattform och arbetsmetodik för simuleringsbaserad utveckling och produktframtagning inom fordons-, maskin- och processindustri. I Fas A har en mindre kärnkonstellation och en större intressegrupp formerats samt omvärldsanalys, behovs- och idéinventering har genomförts. Arbetet har resulterat i förslag på utvecklingsinsatser och demonstratorprojekt i Fas B. Förhandlingar pågår om finansiering, val av lösningar, immaterialrätt och kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Kärnkonstellationen består av 12 parter (4 basindustri, 5 SME, 3 universitet). Genom arbetet i Fas A har konstellationens styrkeområde profilerats. De föreslagna utvecklings- och demonstratorprojekten bildar grund för en långsiktigt strategi för affärsutveckling och strategisk forskning. Omvärldsanalysen har gett insikt i ny teknologi som kommer att vara viktig i den nya plattformen samt kunskap om den kommersiella potentialen på global marknad. Flera av utvecklingsinsatserna och demonstratorprojekten kommer att startas oberoende av utfallet av Fas B-ansökan.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i form av workshops, möten, mindre studier och experiment samt arbete med omvärldsanalys. Dessa har initierats både av företagare, forskare och projektkoordinator. Ursprungsplanen att samla till en gemensam workshop (20-tal organisationer) visade sig vara utsiktslös på den korta tiden. Deltagande på workshopen MODPROD arrangerad av Modelica var mycket givande både för nätverkets skull och för omvärldsanalys, t.ex. insikt i EU-projektet MODELISAR som skapat Functional Mockup Interface (FMI) bedöms ha stort strategiskt värde för projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.