Säkra Hållbara Läkemedelsförpackningar

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 727 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet var att identifiera problemet kring säkra läkemedel i detalj, samt att föreslå en konstellation som kan utveckla en hållbar förpackningslösning för att hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala distributionskedjan och där Sverige har en ledande roll. Vi har lyckats samla en tvärdisciplinär komplementär konstellation som inte har samarbetat ihop tidigare. Konstellationen är till klart övervägande del svensk, men har stark internationell förankring och produktionskapacitet att leverera säkerhetslösningar på en internationell marknad.

Resultat och förväntade effekter

Vi har specifierat utmaningen kring säkra läkemedel: inom nära framtid saknas 1) initiativ som kvalitetssäkrar alltmer fragmenterade lagerhållare och transportörer mellan fyllare och apotek, samt 2) initiativ för implementering av användarvänliga säkerhetsförslutningar som ger brukarna möjlighet att aktivt kontrollera produktens äkthet. För att möta denna utmaning har vi samlat en kraftfull konstellation som representerar hela distributionskedjan och som tillsammans med EFPIAs lösning kan förhindra förfalskade förpackningar i den legala distributionskedjan.

Upplägg och genomförande

Två tvärdisciplinära workshops och mer ingående intervjuer med nyckelorganisationer (läkemedelstillverkare, EFPIA, transportörer, patient-organisationer) ledde fram till en utvidgad konstellation och till en roadmap. En multikriterie-metod för analys av möjliga säkerhetslösningar utvecklades för att klargöra strategiska vägval gällande teknisk prestanda kontra kostnad, grön tillväxtpotential, integration i värdekedjan och konsumentaspekter. Detta ligger till grund för en B-ansökan där samtliga medverkande organisationer har bidragit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02589

Statistik för sidan