Resurssnål och Innovativ Transmissionskomponent Tillverkning

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 285 760 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-02847_publik_SV.pdf (pdf, 675 kB)

Syfte och mål

Samtliga i ansökan specificerade aktiviteter har genomförts. 1. Slutanvändare har vid offentliga konferenser informerats om projektets mål och resultat. Svenska och utländska slutanvändare har också besökts. 2. En växellåda för elbilar har konstruerats och prototyp tillverkats. 3. En rally-växellåda har konverterats till PM-kugghjul och den har fungerat. 4. Både rakskurna och snedskurna kugghjul har pressatas, sintrats och slutbearbetats med gott resultat. 5. Produktkalkyl för jämförelse mellan ett antal olika stål och PM-kugghjul har gjorts.

Resultat och förväntade effekter

1. Ett markant ökat intresse att ersätta stålkugghjul med PM-kugghjul inkl förfrågningar på prototypkugghjul i PM. 2,3. PM-kugghjul kan i många applikationer ersätta konventionellt tillverkade kugghjul. 4. Tänkt tillverkningsprocess för PM-kugghjul fungerar och att man når kalkylerade kostnader. Vi har även funnit att PM-kugghjul är mer formstabila. 5. beroende på geometri och volym är potentiell produktkostnad minst 20% lägre för PM-kugghjul jämfört konventionellt tillverkade kugghjul. sammantaget nya konstruktionsutformningar visar detta på stor framtida potential.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort sett följt vid projektstart fastställd plan som stämts av med regelbundna möten. Upphandling av FZG-rigg för materialprov på KTH försenades pga lång upphandlingstid och leveranstid. Dock har materialprovning, framtagning av S/N-kurvor, ändå löpt på med hjälp av motsvarande provutrustning på Höganäs. KTHs provrigg installerades under försommaren 2012 och har sedan dess varit i drift. prototyper och bearbetningsprov har genomförts på SwePart Transmission. Konvertering och optimering av kugghjulsgeometrier har gjort6s av Vicura.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02847

Statistik för sidan