Resurssmarta Produkter och Tjänster genom Återtillverkning och Innovativa Affärsmodeller

Diarienummer 2011-02833
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbättra företags processer för att utveckla resurssmarta erbjudanden av produkter och tjänster genom återtillverkning och innovativa affärsmodeller. Målet är att tydliggöra värde, potential, modeller och verktyg för framtagning av mer resurssmarta produkter och tjänster. De trefaldiga miljömålen och effekterna (grön tillväxt) för projektet är: 1. ökad återanvändning och återvinning av produkter, komponenter och material, 2. Minskad resursanvändning vid produktion (främst material och energi) och 3. Minskade koldioxidutsläpp.

Resultat och förväntade effekter

Efter genomfört projekt kommer konstellationens företag ha en helhet av affärsmodell, produkt och produktion samt varsin plan för hur de ska jobba vidare med sina resurssmarta produkter och tjänster där kund och användarnas behov tillgodoses. Resultaten kommer att spridas via workshops, rapporter, artiklar och undervisning och ge oss möjligheten att etablera ett svenskt kunskapscentra i gränsskiktet mellan företag och publikt innovationssystem för att uppnå grönare tillväxt, förstärkt svensk konkurrenskraft och kunskapsmässigt bidrag till ett hållbart samhälle.

Upplägg och genomförande

Under A-fasen utfördes 7 forskningsmöten och 6 företagsmöten för att gå igenom det gemensamma upplägget av projektet samt för att förbereda företagsbesök. Företagsbesök genomfördes sedan för att i mer detalj identifiera vilka behov företagen hade samt för att se vilka andra företag som kan vara till nytta för projektets B-fas. En tredje värdekedja för möbler och inredning togs med för att få en ny dimension till projektet. B-fasen delas in 5 arbetspaket: 1. Design/Utveckling, 2. Tillverkning/återtillverkning, 3 & 4. Miljö- och Ekonomiutvärdering samt 5. Resultatspridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.