Produktionsverktyg och testexemplar av Quicabs förarskydd

Diarienummer
Koordinator Addvelo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra tillverkningen av ett nyutvecklat väderskydd för förare av Veloves lastcykel Armadillo samt erhålla värdefulla erfarenheter genom demonstration och utvärdering hos potentiella kunder.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leverera verktygen för tillverkligen av väderskyddet. Fem demoexemplar av väderskyddet ska tillverkas. Ett väderskydd ska testas och utvärderas av ESAS i Belgien.

Planerat upplägg och genomförande

Under november månad kommer konstruktionsunderlaget att uppdateras med hänsyn till erfarenheter från den befintliga prototypen. Under november och december tillverkas produktionsverktygen och det första exemplaret ser också dagens ljus. En affärsöverenskommelse mellan Velove, IBike, Addvelo och ESAS kommer på plats som reglerar ägandet och betalningen för demoexemplaret av väderskyddet. I början av 2020 levereras väderskyddet till Belgien för montering på en Armadillo som ägs av IBike och som hyrs av ESAS.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03780

Statistik för sidan