Personcentrerad eHälsa

Diarienummer 2011-02781
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet avsåg att, med utgångspunkt i personcentrerad vårdforskning, där vårdgivare och patienten som person tillsammans utvecklar ett partnerskap. Vidare avsågs att identifiera eHälsolösningar för att utveckla och implementera en omställning till effektiv, hållbar, personcentrerad vård. Arbetet ledde till ett innovativt koncept för plattformsbaserad produkt/tjänsteutveckling med stark förankring i vården, samt en stark och trovärdig utförarkonstellation knuten till konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet fastställde möjlighet och intresse för personcentrerade eHälsolösningar som kan bidra till en omställning av vårdsystemet med vinster för vård, näringsliv, patient och allmänheten. Effekter inkluderar en stegvis implementering av personcentrerad vård, med utgångspunkt i sjukhusvården. Detta skapar även möjlighet att tillhandahålla utbildning/träning inom personcentrerad vård, utveckla en personcentrerad e-Hälsoplattform samt en tjänsteplattform för näringslivet.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på GPCCs forskning inom personcentrerad vård, som visat positiva effekter för såväl patient som för sjukvården. Projektet genomfördes i samverkan mellan GPCC samt IT-universitetet. Relevanta intressenter inom vård och näringsliv bidrog med synpunkter och konceptutveckling. Resultatet bedömdes som positivt, med en stegvis implementering av PVC som utgår i en personcentrerad referens-vårdavdelning med fokus på utbildning, e-hälsa och certifiering för utveckling i projektform B.

Externa länkar

Länk till GPCC (Gothenburg Paerson Centered Care

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.