Öppna sociala molntjänster

Diarienummer 2011-02555
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Syftet är att bidra till ökad spridning och användning av gemensamma lösningar som ger utrymme för olika kommuners särdrag och samtidigt ökar möjligheterna för leverantörer att uppnå skalbarhet i sina affärsmodeller. Målet är att utveckla en molnplattform för kommunala tjänster där konfigurerbara versioner av tre e-tjänster för socialförvaltning implementerats. Vi har redan i fas A hunnit utvecklat en konfigurerbar modell och verifierat denna gentemot kommuners behov av individuella lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Under fas A har kraven på konfigurerbarhet analyserats och projektkonstellationen för fas B har etableras. Dessutom har en konfigurerbar modell för fyra av de tilltänkta sociala molntjänsterna testats i öppen källkod. En vetenskaplig artikel som beskriver modellen och dess utvärdering har dessutom antagits på den ledande konferensen Caise 2012. En detaljerad projektplan för fas B är under utarbetande och kommer att presenteras i samband med ansökan till fas B.

Upplägg och genomförande

Fas A har lagts upp som en förstudie med analyser av e-tjänster och modeller, utvärdering av processmotorer, en serie workshops med kommuner, en workshop med SU Innovation AB samt möten med myndigheter, departement och tilltänkta partners. Förutom en fördjupad förståelse för den tänkta lösningen och dess leverans har vi också ökat förståelsen för hur lösningen kan bygga på Socialstyrelsens terminologi för socialtjänsten (e-Hälsa) samt hur leveransen måste anpassas för Sveriges tänkta hårda och mjuka infrastruktur.

Externa länkar

Länk till Caise 2012 där lösningen presenteras i artikeln ´Congurable Process Modelsfor the Swedish Public Sector´ Länk till projekthemsida Länk till projekthemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.