Ökad funktionalitet av metalliska material från additiv tillverkning genom ytmodifiering

Diarienummer 2018-00754
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 186 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation