Ny behandlingsmetod för hosta med capsaicin

Diarienummer
Koordinator FAMCAPS250 AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Vi har utvecklat ett läkemedel baserat på capsaicin i Sverige som nu testas för behandling av kronisk hosta i en fas 2-studie. Vi har pågående ansökningar om användarpatent som skyddar produkten. Läkemedlet är utvecklat av forskare vid Göteborgs Universitet men patent och övriga rättigheter överlåts nu till ett nybildat bolag. Vårt mål är att under 2020 ha slutfört den kliniska studien och etablerat kontakt med en större aktör på marknaden som kan föra fram produkten som ett färdigt läkemedel på marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Kronisk hosta, som involverar 5-10 % av den vuxna befolkningen leder till belastning för vården och samhällsekonomiska konsekvenser. Marknaden för behandling av hosta är stor och diversifierad trots att den kliniska effekten idag ofta är svag till obefintlig. Vi vidareutvecklar en oväntad möjlighet att använda ämnet capsaicin (den starka ingrediensen i chilli) i behandlingssyfte för kronisk hosta och även för mer övergående tillstånd som förkylningshosta.

Planerat upplägg och genomförande

Möte med Läkemedelsverket för att kategorisera produkten som receptbelagt eller receptfritt läkemedel. Kartläggning av potentiella kundkategorier: A. Den hostande patienten B. Läkemedelsföretag Kartläggning av konkurrerande företag. En affärsplan med tydlig tidslinje för hur vi går vidare med kundetablering och konkurrenssituationen. Plan för immaterialrättslig strategi och uppföljning av pågående patentansökningar. Kartläggning av frågor om varumärkesskydd och namnrättigheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-03714

Statistik för sidan