Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nordicc IP- strategi

Diarienummer
Koordinator NORDICC I LJUNGBY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Identifiera och paketera företagets immateriella tillgångar. Bättre förstå konkurrenters immateriella rättigheter. Accelerera företagets tekniska utveckling samt försäljning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi planerar att aktivt arbeta med vår framtagna IP-strategi med syfte att få en så god återbäring på investerade medel i vår produktutveckling som möjligt. Vi är ett familjeföretag som har haft en god tillväxt under de senaste åren. Nu är det dock dags att ta ytterligare krafttag, med syfte att både bland våra anställda, i ledningen och på styrelsenivå arbeta proaktivt med våra immateriella tillgångar på ett strukturerat sätt. Strategin framåt avseende i synnerhet kommersialisering av den patenterade tekniken kommer att fullt ut integreras i vårt dagliga arbete.

Upplägg och genomförande

Del A: Identifiering och strukturering av företagets immateriella tillgångar. Denna fas initierades med ett uppstartsmöte. Del B: Kartläggning av konkurrenters immateriella rättigheter (patent-, varumärkes- och designskydd), alternativt annan typ av konkurrentanalys. Del C: Utarbetande av en immaterialrättsstrategi utifrån Del A och B. Del D: Företagets implementering och förvaltning av immaterialrättsstrategin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04924

Statistik för sidan