Nordicc IP- strategi

Diarienummer 2018-04924
Koordinator NORDICC I LJUNGBY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Identifiera och paketera företagets immateriella tillgångar. Bättre förstå konkurrenters immateriella tillgångar. Accelerera företagets tekniska utveckling samt försäljning.

Förväntade effekter och resultat

Vi planerar att aktivt arbeta med den kommande framlagda strategin med syfte att få en så god återbäring på investerade medel i vår produktutveckling som möjligt. Vi är ett familjeföretag som har haft en god tillväxt under de senaste åren. Nu är det dock dags att ta ytterligare krafttag, med syfte att både bland våra anställda, i ledningen och på styrelsenivå arbeta proaktivt med våra immateriella tillgångar på ett strukturerat sätt. Strategin framåt avseende i synnerhet kommersialisering av den patenterade tekniken kommer att fullt ut integreras i vårt dagliga arbete.

Planerat upplägg och genomförande

Steg 1: Identifiering och strukturering av företagets immateriella tillgångar. Denna fas initieras med ett uppstartsmöte. Steg 2: Kartläggning av konkurrenters immateriella rättigheter (patent-, varumärkes- och designskydd), alternativt annan typ av konkurrentanalys. Steg 3: Utarbetande av en immaterialrättsstrategi utifrån Steg 1 och 2. Steg 4: Företagets implementering och förvaltning av immaterialrättsstrategin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.