Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NAVIMINE: Förarstöd för navigering och samspel med andra fordon i gruvmiljö

Diarienummer
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 193 196 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att undersöka hur utvecklingen inom positioneringsteknik och trådlös kommunikation kan främja effektivitet, säkerhet och trygghet vid körning under jord. Syftet var dels att skapa en ökad förståelse för potentialen hos ett utvecklat förarstödsystem, dels att skapa förutsättningar inför ett större uppföljande FUI-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheter och utmaningar som identifierats utgör underlag för ett efterföljande FUI-projekt, där lösningar kan vidareutvecklas samt tekniska utmaningar hanteras. Ett FUI-projekt kan dels generera direkt tillämpbara lösningar som kan kommersialiseras. Dels kan kunskap som genereras främja effektiva och säkra arbetsprocesser i gruvmiljö i närtid och på sikt, vilket bidrar till effektiviserad produktion och attraktivare arbetsplatser. Under projektet har en virtuell miljö utformats, som möjliggör säkra och resurseffektiva utvärderingar i ett uppföljande FUI-projekt.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes en kartläggning där olika aktörers informationsbehov identifierades. Utgående från resultatet av kartläggningen utvecklades två typer av koncept för förarstöd. Resultatet av kartläggningen var också utgångspunkt under en workshop där projektets parter gemensamt identifierade ett relevant scenario att implementera i VR-miljön. Koncepten utvärderades sedan i VR-miljö av förare tillhörande Bolidens gruva i Renström. Resultatet av utvärderingen bekräftar att ett förarstöd skulle resultera i effektivare, tryggare och säkrare körning under jord.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03229

Statistik för sidan