NAVIMINE: Förarstöd för navigering och samspel med andra fordon i gruvmiljö

Diarienummer 2017-03229
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 193 250 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

Det övergripande målet är att undersöka hur utvecklingen inom positioneringsteknik och trådlös kommunikation för gruvmiljöer kan främja effektivitet, säkerhet och upplevd trygghet vid körning under jord.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska identifiera informationsbehov hos olika aktörer och ge bättre förståelse för potentialen med förbättrat förarstöd. Initiala förslag till lösningar kommer tas fram och testas med användare. I projektet utformas även en virtuell miljö som ska möjliggöra användartester av förarstöd. Arbetet bidrar därmed även till metodutveckling och kunskap kring hur simuleringsteknik kan användas för säkrare och kostnadseffektivare användartester. Resultatet från projektet ska utgöra ett underlag inför ett möjligt framtida FoU-projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis genomförs en kartläggning där olika aktörers informationsbehov identifieras. Sedan utformas designkoncept som testas med användare, och ett verktyg som ska möjliggöra användartester av förarstöd i virtuell miljö tas fram.

Externa länkar

Projektets webbsida hos RISE Interactive

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.