Laserbird

Diarienummer 2018-01720
Koordinator Uppsala universitet - Inst. för Cell och Molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 1 516 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Syftet med Laserbird-projektet är att utveckla en drönarprototyp för ogräsbekämpning på jordbruksfält. En laserstråle kommer att vara selektivt riktad mot ogräs från en obemannad luftfarkost (UAV eller drönare) för att "koka" dessa växter, hämma eller avsluta deras tillväxt och därigenom begränsa ogräsets resurskonkurrens med grödor.

Förväntade effekter och resultat

Vi avser att upprätta en metod för bekämpning av ogräs som fungerar utan användning av herbicider eller bekämpningsmedel, och utan förbrukning av fossila bränslen. Detta förväntas leda till en minskning av jordbrukets miljöpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att följa två parallella spår, med laboratorie- och luftburna experiment. Laboratorieundersökningarna syftar till att utveckla lämpliga styrparametrar för en högeffektslaser som möjliggör effektiv destruktion av ogräs. Den energi som deponeras av laserstrålen denaturerar växtproteiner och kokar intracellulärt vatten. De luftburna experimenten kommer att användas för att utveckla styrprocedurer för drönaren som möjliggör säker siktning vid verklig drift. En ögonsäker lågeffektslaser kommer att användas för dessa tester och vid demonstrationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.