Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Diarienummer 2017-04866
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 050 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en metodik som kan kartlägga produktegenskaper, dess variation och relaterade konstruktions och process parametrar för att styra kvalitet i alla steg i en fabrikationsprocess. Projektet avser även att utveckla ett kunskapsbaserat system för konstruktion för tillverkning, kopplat till olika svetsmetoder och geometrier. Detta kommer att göra det möjligt att prediktera produktionsutfall baserat på olika konstruktionslösningar.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att integrera multidisciplinär kunskap I en metodik som kommer att bidra med resultat som hjälper både industrin och akademin. Resultaten är teknologiorienterade, vilka är implementerade i en metodik för att användas på ett systematiskt sätt, samt att utveckla nya förmågor och identifiera nya forskningsutmaningar. Det nära samarbetet mellan industri och akademi kommer att stärka båda parter och skapa en stark bas för framtida flygforskning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras i samarbete med en doktorand och dess handledare på institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med forskningsavdelningen på GKN Aerospace Engine System i Trollhättan. Doktoranden kommer att tillägna en del av sin tid på GKN för att genomföra diverse studier relaterat till sin forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.