Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 050 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att utveckla en metodik som kan kartlägga produktegenskaper, dess variation och relaterade konstruktions och process parametrar för att styra kvalitet i alla steg i en fabrikationsprocess. Projektet avsåg även att utveckla ett kunskapsbaserat system för konstruktion för tillverkning, kopplat till olika svetsmetoder och geometrier. Detta har genomförts inom projektet och det finns nu en bra metodik framme för att göra det möjligt att prediktera produktionsutfall baserat på olika konstruktionslösningar.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt har integrerat multidisciplinär kunskap I en metodik som bidrar med resultat som hjälper både industrin och akademin. Resultaten är teknologiorienterade, vilka är implementerade i en metodik för att användas på ett systematiskt sätt, samt att utveckla nya förmågor och identifiera nya forskningsutmaningar. Det nära samarbetet mellan industri och akademi har stärkt båda parter och skapat en stark bas för framtida flygforskning.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i samarbete med en doktorand och dess handledare på institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med forskningsavdelningen på GKN Aerospace Engine System i Trollhättan. Doktoranden har tillägnat en stor del av sin tid på GKN för att genomföra diverse studier relaterat till sin forskning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2021

Diarienummer 2017-04866

Statistik för sidan