Investigation of the water and pore distribution in bread using neutron and X-ray microtomography

Diarienummer 2018-04430
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra kvalitén hos baguetter och/eller croissanter genom att förlänga dess krispighet och på detta sätt leverera produkter med högre kvalitet till konsumenter och kunder. Ett annat mål, är att ge Lantmännen möjlighet att utvärdera och jämföra tekniken med dagens indirekta metoder och vid positivt utfall fortsätta arbetet med fördjupade FoU projekt. Målet är att via direkt metod mäta vattnets distribution och omlagring under hela livscykeln för bröd.

Förväntade effekter och resultat

Lantmännen är en stor producent av mjöl och bageriprodukter. Forskning är ett av verktygen för ökad förståelse av vattnets distribution och omlagring under bakprocessen. Genom kunskapen kan råvaruval såväl som processen optimeras -degbildning, bakning, fryslagring, ”slutbakning” och hållbarhet. Genom kunskapen, kan kvaliteten och hållbarhetstiden förbättras. Innebörden blir att kunder och konsumenter erbjuds produkter med förbättrad och förlängd krispighet. Vilket i sin tur medför att Lantmännen förbättrar sin konkurrenskraft och att matsvinnet minskar.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt kommer att utföras inom ramen av ett samarbete mellan RISE, Lunds universitet och Lantmännen ek för. För att uppnå målet med detta projekt, så kommer ett bimodalt tillvägagångssätt att användas via en kombination av neutrontomografi och röntgentomografi, varav den förstnämnda är en känslig och lämplig teknik för att studera distributionen av vatten, medan den sistnämnda ger en högre upplösning. Experimenten är planerade att utföras på strålröret D50 på Institut Laue-Langevin i Grenoble, Frankrike.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.