Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerade och autonoma räddningstjänstdrönare för beslutsstöd, lägesbild och insatsledning

Diarienummer
Koordinator 4C Strategies AB
Bidrag från Vinnova 1 665 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att ta fram en prototyp i vilken automatiskt flygande UAV:er ska kunna kontrolleras ifrån ett digitalt insatsledningsstödssystem (Exonaut) för att stödja brandförsvaret vid bränder i byggnader. Målet har varit att väsentligt korta ner den tid det tar från att larmet inkommer till att en UAV är i luften ovanför skadeplatsen, samt att sprida den inkommande informationen både vertikalt och horisontellt i insatsorganisationen, i realtid, utan att belasta brandstyrkan. En fungerande prototyp finns nu tillgänglig.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett integrationsinterface som tillåter beställning av UAV-uppdrag direkt ifrån insatsledningsstödssystemets smartphone-app. Övergripande effekter i samhället är beroende av faktorer som ändrade lagkrav för flygning med UAV:er utom synhåll, men systemet i sig är nu riggat för att snabbt anpassa sig till nya regler. Förväntade effekter är därför en ökad användning av UAV:er även under mindre insatser, vilket kommer att innebära bättre beslutsunderlag snabbare, och därför bättre användning av begränsade resurser.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en omfattande kravinsamling och dokumentation av existerande insatsmetod, i syfte att etablera var bruket av automatiska UAV:er skulle kunna bidra med mest värde. Genom att fokusera på en specifik typ av brand i byggnad där behovet av information från en flygande plattform är mycket stort, utvecklades därefter ett integrationsramverk i vilket det blev möjligt att beställa särskilda typer av flygmönster anpassade till den aktuella händelsetypen. Detta utvärderades löpande och testades i april på Tullinge flygfält, innan demonstrationen i Västervik i maj.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01729

Statistik för sidan