Integrerade och autonoma räddningstjänstdrönare för beslutsstöd, lägesbild och insatsledning

Diarienummer 2018-01729
Koordinator 4C Strategies AB
Bidrag från Vinnova 1 665 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla metod samt teknik för att inhämta, förädla och dela information med autonoma drönare inom ramen för räddningstjänstinsats. Målet med projektet är att ta fram en demonstrator i form av en autonom drönarenhet som själv tar sig fram till skadeplats, antingen från taket på första brandfordon på plats eller direkt ifrån brandstationen vid larm. Inhämtad information ska kunna delas via IT-ledningsstödssystemet Exonaut för att skapa gemensam lägesbild och beslutsunderlag i relevanta ledningsnivåer, såväl i fält som hos inre/högre ledningsfunktion.

Förväntade effekter och resultat

Idag finns utmaningar med att använda drönare inom ramen för räddningstjänstinsats. Processen för flygtillstånd är krånglig, och att få en drönare i luften och tillgodogöra sig den inhämtade informationen ställer krav på resurssättning som inte är realistisk för många svenska räddningstjänster. En förväntad effekt av projektet är att med en ökad grad av autonomi och integration i existerande IT-baserat ledningsstöd minska denna tröskel och få drönaren att ses som ett realistiskt verktyg att nyttja inom de snäva tidsramar som gäller under räddningstjänstinsatser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att inledas med en kravfångstfas där lämplig drönare identifieras baserat på möjligheter och begränsningar i interface vad gäller informationsöverföring, styrning och sensorsystem. Baserat på det kravställs utveckling av ledningsstödssystemet Exonaut för att a) kunna ta emot och dela information från drönarens sensorer samt b) kunna begära autonom flygning och ange rutt och c) styra drönarens sensorer. Parallellt utvecklas en metod för hantering av autonoma drönare och informationsdelning tillsammans med Södertörns Brandförsvarsförbund.

Externa länkar

4C Strategies AB, koordinerande part, utvecklar EXONAUT för operativ insatsledning Södertörns Brandförsvarsförbund Räddningscentralen Stockholms Län

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.