Individrörlighet för ökat internationellt samarbete inom hållbara energisystem och byggnader

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och cirkulär ekonomi, BORÅS
Bidrag från Vinnova 299 865 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Målet är att inleda ett samarbete mellan RISE, Guizhou New Energy Development and Investment. Co. Ltd och Guizhou University inom området hållbara energisystem och byggnader. Genom samarbetet kommer ny kunskap och uppdaterad information om byggnadsteknik, -system och gängse metoder att erhållas, både från svenskt och kinesiskt perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Det strategiska samarbetet förväntas ha följande effekter: långsiktigt samarbete mellan RISE och kinesiska projektpartners, ökad förståelse mellan Kina och Sverige vad gäller byggnads- och energiteknik, gängse metoder, affärsmodeller, lagar och förordningar, kultur, beteende etc. Projektet kommer att underlätta införandet och användandet av hållbar teknik i såväl Kina som i Sverige genom utökat samarbete inom områden där ettdera landet har ett försprång.

Planerat upplägg och genomförande

WP1: Insamling av information om bästa tillgängliga teknik och nuvarande tillstånd för svenska byggnadssystem (jan-april 2018) WP2: Insamling av information om bästa tillgängliga teknik och informationsinsamling från kinesiskt perspektiv (maj-aug 2018) WP3: Val av fallstudie och insamling av information (sep-dec 2018) WP4: Förslag på lösningar för fallstudier (jan-mars 2019) WP5: Förslag på genomförbara lösningar för typiska kinesiska skolbyggnader (april-juni 2019) WP6: Resultatspridning, seminarier etc. ingår i nästan alla WP (2018-2019)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.