Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individrörlighet för ökat internationellt samarbete inom hållbara energisystem och byggnader

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och cirkulär ekonomi, BORÅS
Bidrag från Vinnova 299 865 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets huvudmål var att inleda ett samarbete mellan RISE och kinesiska projektpartners inom området hållbara energisystem och byggnader. Projektet hade också ett antal specifika mål för samarbete, utbyte av kunskap och erfarenheter, inklusive överföring av kunskap och information mellan RISE och kinesiska projektpartners; fallstudie / studier vid mottagarorganisationer för att illustrera hållbara lösningar för byggnader och energisystem; och seminarier i mottagar- och hemorganisationer. Projektmålen uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt underlättade överföring av kunskap, erfarenhet och information mellan RISE och de kinesiska projektpartnerna. Samtidigt har både RISE och Kinas projektpartner lärt sig mycket av varandra ur många perspektiv, särskilt arbetssättet (dvs kultur), tekniker och praxis som vanligtvis används, lagar och förordningar, affärsmodell och intressanta områden. Allt detta kommer att hjälpa till att identifiera möjliga framtida områden för samarbete mellan RISE och kinesiska projektpartners, och bidra till att uppnå de långsiktiga effekterna.

Upplägg och genomförande

Tre besök till de kinesiska projektpartnerna genomfördes. Kunskap och information om att bygga energisystem ur svenskt och kinesiskt perspektiv samlades in och en fallstudie för ett kinesiskt gymnasium gjordes. Lösningar för fallstudier och implementerbara lösningar för typiska kinesiska skolbyggnader föreslogs. Resultaten delades med de kinesiska projektpartnerna. Projektet blev lite försenat, eftersom det krävdes mer tid och fler diskussioner än vi förväntade oss. En av de främsta orsakerna är kulturskillnaderna. I slutändan hanterades projektet utan problem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2020

Diarienummer 2017-04944

Statistik för sidan