In-situ mätningar av korrosion med neutronreflektivitet

Diarienummer 2018-04407
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

I detta projekt kommer neutronreflektivitet användas för att studera hur närvaron av väte påverkar den spontana tillväxten av ett skyddande ytoxidskikt på en FeCr-legering, ett material som används till bipolära plattor i fastoxidbränsleceller (SOFC). Projektet är ett samarbete mellan Sandvik Materials Technology (SMT) och Chalmers. SMT producerar metallbelagda stålprodukter för SOFC-industrin och förståelsen för vätets skadliga inverkan är kritisk för framtida produktutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Neutronernas unika egenskaper gör att mycket små halter av väte kan observeras inuti ett material vilket gör att neutronreflektivitet kan vara en lovande teknik till att studera vätets inverkan på korrosionsprocesser vid höga temperaturer. Projektet syftar delvis till att bredda tillämpningsområdet för neutronreflektivitet och att lära sig mer om de utmaningar och möjligheter som det innebär att undersöka korrosionsprocesser på metallegeringar vid höga temperaturer.

Planerat upplägg och genomförande

För att möjliggöra effekten av duala atmosfärer vid en neutronstrålningskälla, in-situ, kommer en specialkonstruerad provcell utvecklas som möjliggör att provet exponeras med vätgas på ena sida och syrgas på andra sidan. Experimenten kommer att genomföras vid den svenska neutronreflektometern Super-Adam vid Institut Laue-Langevin (ILL) i Grenoble, France.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.