Hållbara attraktiva förstäder

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektets syfte och mål, att undersöka vilka krav, behov och förväntningar som finns vad gäller hållbarhet och attraktivitet i områden med begränsade ekonomiska resurser samt presentera åtgärder för att stärka dessa områdens hållbarhet och attraktivitet, har uppnåtts. Projektet har identifierat de lokala målen för hållbarhet samt konkretiserat det lokala målet för en förnyad stadsmiljö med hjälp av indikatorer. Utifrån detta har projektet identifierat åtgärder för att stärka hållbarheten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har producerat och uppnått förväntade resultat och effekter. Projektet har, genom Surbtopia-modellen, åtgärdslistan och hållbarhetskollen, presenterat metoder för att undersöka aktuell status samt vilka krav, behov och förväntningar som finns vad gäller hållbarhet och attraktivitet i områden med begränsade ekonomiska resurser. Projektet har även presenterat åtgärder för hur man ska kunna stärka hållbarheten och attraktiviteten. Intressenterna är positiva till att använda resultaten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre etapper: Etapp 1: har undersökt vilka krav, behov och förväntningar som finns vad gäller hållbarhet i Alby. Analysen har utgått från hållbarhetsmålen för stadsdelen. Etapp 2: har undersökt aktuell status vad gäller stadsmiljön genom att utveckla indikatorer, med hjälp av intervjuer, litteraturgenomgångar och statistik, kopplade till hållbarhetsmålet. Etapp 3: har identifierat åtgärder med hjälp av verktygen åtgärdslistan samt hållbarhetskollen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02807

Statistik för sidan