Fundrella - lansering av innovativt rapporteringsverktyg

Diarienummer
Koordinator Fundrella AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Fundrella är en digital plattform för kvalitativa fondrapporter - ett verktyg för fondbolag att hantera månatlig rapportering. Professionella investerare kan med hjälp av Fundrella göra kvalitativ fonduppföljning och analys kring sina investeringar på ett samlat ställe. Syftet är att förbättra informationsflödet mellan fondbolag och professionella investerare tex. banker, försäkrings- och pensionsbolag. Investerare kan m.hj.a Fundrella hitta fonder som motsvarar specifika krav, tex. hållbarhets (ESG) kriterier och bidrar därmed till en mer hållbar fondindustri.

Förväntade effekter och resultat

Fundrella erbjuder en unik lösning för hanteringen av månatlig fondrapportering mellan fondbolag och professionella investerare. Fundrella gynnar fondbolagen med att minska deras månatliga administrationsbörda och sänka rapporteringskostnader ca 60-85%, samtidigt som professionella investerare kan effektivisera sin fonduppföljning. Introduktionen av ny rapporteringsnorm och lanseringen av ett digitalt rapporteringsverktyg kommer att öka transparensen inom fondindustrin, spara resurser för fondbolag och hjälpa investerare med val- och uppföljning av fonder.

Planerat upplägg och genomförande

Det planerade upplägget består av tre delar; lanseringen av plattformen, skapandet av tillväxt och fortsatt kartläggning av marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-04044

Statistik för sidan