Fundrella - lansering av innovativt rapporteringsverktyg

Diarienummer
Koordinator Fundrella AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Målet var att lansera en digital rapporteringstjänst för fondindustrin i Norden och skapa en ny rapporteringsnorm på marknaden. En effektiv digital månatlig fondrapportering hjälper professionella investerare med sin fonduppföljning för att försäkra god kvalitet av deras fonderbjudande. Plattformen är nu lanserad i Norden och används aktivt av professionella investerare och fondbolag.

Resultat och förväntade effekter

Fundrella har framgångsrikt lanserat en digital rapporteringsplattform och öppnat upp tjänsten för de övriga nordiska länderna och skapat fotfäste i marknaden. Rapporthämtningen har automatiserats för att minimera den manuella handpåläggningen för fondbolag och på så sätt sänkt rapporteringsrelaterade kostnader. Fundrella erbjuder en möjlighet för professionella investerare att filtrera fonder baserat på olika hållbarhetskriterier, vilket stödjer dem i deras arbete att utvecklas mot mer hållbara investeringar. Detta hoppas vi även kunna bidra till FNs hållbarhetsmål.

Upplägg och genomförande

Med följande genomförda aktiviteter har Fundrella nått projektmålen: - Lansering i Norden - Teknisk kundsupport - Kommunikationsmaterial - Allmänna villkor, Privacy Policy - Produktutveckling

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 maj 2020

Diarienummer 2019-04044

Statistik för sidan