Följeforskare - datadrivna labb 2017

Diarienummer 2017-02836
Koordinator Visioneye AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Syftet med följeforskningen är att observera, analysera och kommunicera det som sker i och runt labben. Följeforskningen kommer att bidra till ökad innovation genom systematiska observationer och spridande av insikter redan under tiden som projekten genomförs. Bland annat kommer labbens tillvägagångssätt observeras och vilka metoder som används för att främja innovationer baserade på data. Detta inkluderar självklart även att studera och kommunicera effekter samt resultat. Målet är att skapa ett brett lärande, både för projekten och för andra intresserade.

Förväntade effekter och resultat

Följeforskningen ska bidra med systematiska observationer och skapa underlag för att kunna dra relevanta slutsatser redan under projektens genomförandefas.

Planerat upplägg och genomförande

Rent konkret planeras följande leverabler: - Följa projekten och kontinuerligt publicera insikter och lärdomar som ges och dras. - Skapa och ansvara för en grupp i sociala medier där projektmedlemmar och andra intresserade kan diskutera datadrivna labb och närliggande ämnen. - Hålla/genomföra en workshop/föreläsning där insikter presenteras och diskuteras. - Efter hela projektet skapa en e-bok där allting sammanfattas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.