Flexibelt simuleringsramverk för flygmekanik

Diarienummer 2017-04889
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 3 705 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Flygmekaniska simuleringar är centrala i utvecklingen av ett flygplan och förekommer i olika former under processens gång. Modellerna och verktygen som används idag är specialanpassade för olika ändamål och för specifika produkter, vilket medför stora arbetsinsatser för varje produktändring. Projektets mål är att utveckla ett generellt ramverk som ska kunna användas för olika produkter eller farkoster. Ramverket ska vara flexibelt för att kunna anpassas till framtida behov inom industriell F&U, med parallell utveckling av produkter till ett flertal kunder.

Förväntade effekter och resultat

Konsekvensen av ett modernare och mer flexibelt flygmekanisk simuleringsramverk är utvecklingen av säkrare och mer tillförlitliga flygplan för en mindre kostnad. Projektet är av ”triple-use” karaktär, vilket underlättar såväl kunskapsinhämtning som spridning av projektresultat till och från andra områden, och bidrar därmed brett till svensk forskning och industri. Deltagandet av experter från olika områden kommer att leda till tvärvetenskapliga nätverk, och gränsgångarna kommer att stärka samarbetet mellan industri och akademi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en del av Saabs ”Aeronautical Engineering and Vehicle Systems” kluster. Målet är att dra nytta av all tvärvetenskapligsexpertis som finns på både företaget och universitetet. Arbetet är organiserat i 5 olika arbetspaket med lika fördelning mellan Saab och LiU. En litteraturstudie ska lägga grunden för efterföljande paket, som fokuserar på modeller och simulatorarkitekturer. Projektet avslutas med en metodikimplementation och en licentiatavhandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.