Etablering av identitet och personbeteende genom smartphone

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 188 288 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Syfte och mål

Virtuella applikationer via mobila plattformar är ett av de viktigaste och ständigt växande områdena i AI idag, där allmänt förekommande person identifiering har blivit särkilt kritisk när tjänster som tillhandahålls via mobila enheter har ökat lavinartat. I det här sammanhanget har biometriska teknologier en stor potentital att tillhandahålla pålitlig och robust användar autentisering och beteendeförståelse. Projektets mål är följaktligen utveckling av nya AI-lösningar för personidentitet samt förståelse av personbeteende med hjälp avsmartphone-enheter.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att möjliggöra ökad säkerhet och användarupplevelse på den exploderande smarttelefonmarknaden. Projektet syftar också till att etablera ett nytt samarbete mellan en svensk akademisk och ett europeiskt företag. Företaget tillhandahåller smartphone-baserade biometriska AI-lösningar. Samarbetet har föranletts av en större pågående insats för att skapa ett konsortium för en EU ansökan. Nuvarande projekt kommer således att öka sökandens förståelse av problem, utmaningar och begränsningar i samband med marknads implementeringar av biometriska lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Förslaget omfattar ett företag FacePhi som kommer att ge kunskaper om implementering av AI-lösningar i smartphones, och en svensk akademisk partner, som kommer att erbjuda kunskap om senaste forskning inom identitets- och beteendeförståelse. Genom praktisk erfarenhet kommer den svenska sökanden att studera hur en AI-forskningslösning överförs till en produkt, med hänsyn till slutanvändares inkomster och behov, eller hårdvarubegränsningar. Mobilitet förutses i 2 perioder om 1,5 månader, med sikte på ett utvidgat samarbete som går längre än rörlighets projektets varaktighet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04347

Statistik för sidan