EFRAIM Ekosystem för framtidens mediadistribution

Diarienummer 2011-02769
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Ett konsortium har byggts upp med medverkan från aktörer i alla led i värdekedjan runt mediadistributionen. Projektet har identifierat nätlösningar som kan hantera mediadistribution på ett energi- och kostnadseffektivt sätt, som också är robust och skalbart. Utöver identifiering av lösningar för mediadistribution, har projektet även identifierat utmaningar i form av hantering av rättigheter, affärsmodeller, osv. Dessa kommer att diskuteras vid s.k. branschsamtal.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett starkt, branschöverskridande konsortium, som kan utveckla lösningar, tjänster, produkter för att möta de utmaningar som identifierats. Förväntade resultat av ett fortsättningsprojekt är bättre förståelse för slutanvändarnas konsumtionsmönster, och dess inverkan på tjänsternas prestanda och samspelet med nätarkitekturen. Prototyper kommer att utvecklas som ska kunna demonstreras och fälttestas i projektet. Scenarios för mediadistribution kommer att utarbetas.

Upplägg och genomförande

Arbetet har organiserats i form workshops med företrädare för identifierade nyckelspelare för att gemensamt analysera utmaningar och möjligheter. Detta har främjat dialog mellan parter som i vanliga fall inte träffas, dvs branschöverskridande möten. Samarbetet har varit mycket fruktsamt, och stimulerande och produktiva diskussioner har uppstått ur dessa workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.