EENE: Energieffektiv Navigering för Elfordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - 97170 Vehicle Propulsion Advanced Engineering
Bidrag från Vinnova 4 666 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla modeller, metoder och algoritmer för energieffektiv navigering av elfordon. Dessa ska bland annat ta hänsyn till om det är möjligt att nå ett mål med nuvarande energimängd i batteriet och dirigera fordonet mot lämplig laddstation om det behövs. Detta ställer höga krav på beräkningseffektivitet för både algoritmer och energiförbrukningsmodeller. Målet för det här projektet är att först utveckla och utvärdera algoritmer och modeller, för att därefter tillämpa dem i praktiken genom prototyputveckling av mjukvara för provfordon.

Förväntade effekter och resultat

Examinerad industridoktorand med licentiatavhandling och doktorsavhandling. Prototyp av beräkningseffektivt navigationssystem för elektrifierade fordon, implementerat i körbart demonstrationsfordon. Förslag på standarder kring API:er för laddstationsdata i navigationskontext rörande tillgänglighet och laddtid. Ökad industrikompetens att kunna utveckla, implementera och utvärdera metoder för att lösa problem inom områdena Multi-Objective Shortest Path och Constrained Shortest Path.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ledas av Volvo Personvagnar och genomföras i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Huvuddelen av projektet består i en industridoktorands forskning, men det ingår även model- och mjukvaruutveckling, samt undersökning och validering av provfordon i rigg. Projektet kommer att ha en styrgrupp där projektparterna finns representerade och möten kommer att hållas regelbundet för att säkerställa projektets leveranser. Projektledaren kommer att ansvara för rapportering gentemot Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 juni 2018

Diarienummer 2018-01937

Statistik för sidan